Последни новини за канабиса

Условия за ползване

Stumari, LLC. Условия за ползване

В сила от 11 юли 2018 г.

 

Условия за ползване Резюме

 

За ваше улеснение Stumari предлага това резюме на нашите Условия за ползване в необвързващ обобщен формат, както и пълните правно обвързващи Условия за ползване, непосредствено след това Резюме на Условията за ползване. Моля, разберете, че това не е пълен контур на Условията за използване на Stumari; това е преглед на значителни права и отговорности на потребителите. Моля, прочетете внимателно целия документ за Условия за ползване. Освен това, моля, обърнете внимание, че чрез достъп до или използване на която и да е част от този уебсайт на Stumari, вие се съгласявате да се обвържете с нашите пълни Условия за ползване, посочени веднага след Резюмето на Условията за използване. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на нашите пълни Условия за ползване, тогава нямате достъп до уебсайта на Stumari или да използвате някоя от нашите услуги.

 

 • Stumari предоставя платформа за сътрудничество и комуникация между юридически специалисти („Потребители на консултанти“) и потребители, които търсят правна помощ („Юридически клиенти“). Stumari не е адвокатска кантора, адвокатска служба или агенция по заетостта и не гарантира резултати. Моля, използвайте Stumari отговорно и моля, прочетете повече за нашата услуга в раздел 2 по-долу.

 

 • Вие носите отговорност за сигурността на вашия акаунт и за всички дейности, които се извършват под него. Моля, прочетете повече за отговорностите на потребителя в раздел 3 по-долу.

 

 • Определено поведение, като например използването на услугата за незаконна дейност, не е позволено на Stumari. Моля, прочетете повече за поведението на потребителите в раздел 4 по-долу.

 

 • Определено съдържание, като заплашителни публикации или съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на друга страна, не е разрешено на Stumari. Stumari има право да премахва генерирано от потребители съдържание, което нарушава нашите правила. Моля, прочетете повече за генерираното от потребители съдържание в раздел 5 по-долу.

 

 • Определени специални условия уреждат потребителите на консултанти на Stumari. Например:
 • Потребителите на консултанти не са служители или агенти на Stumari.
 • Не се създават отношения между адвокат и клиент със Stumari и не възниква задължение за конфиденциалност чрез използване на уебсайта на Stumari, включително публикуване на работни места.
 • Връзката между адвокат и клиент може да бъде създадена чрез използване на услугата между Юридически клиенти и Потребители-консултанти.
 • Потребителите на консултанти са изцяло отговорни за гарантирането, че всяка информация, заявки или реклами, които публикуват на уебсайта на Stumari, отговарят на всички приложими закони и правила за професионално поведение.
 • Stumari не дава никакви гаранции по отношение на правната способност, компетентност или качество на Потребителите-консултанти, които могат да бъдат посочени на нашия уебсайт

 

 • Потребителите на консултанти са свободни да създават и поддържат профил на уебсайта на Stumari. Докато Stumari полага търговски разумни усилия да потвърди лиценза на Потребител на консултант за упражняване на право, Stumari не представя никакви представи за предисторията или квалификациите на Потребителя.
 • Потребител на консултант може да стане „проверен потребител на консултант“, като предостави на Stumari допълнителна проверка дали е активен, лицензиран адвокат и в добро състояние да практикува право. Проверени потребители на консултанти могат също да плащат такса за достъп до допълнителни услуги на Stumari и инструменти за управление на практиката. Stumari не одобрява и не препоръчва потребители на консултанти и отговорност на Юридическия клиент е да предприеме предпазни мерки, преди да наеме Потребител на консултант за юридическа работа.
 • За юридическите клиенти няма разходи да публикуват заявка за работа в Stumari или да използват някой от онлайн инструментите или документите на Stumari. Такса за услуга или обработка (напр. Такса за кредитна карта) може да се прилага за фактури, платени чрез Stumari.

 

Моля, прочетете повече за потребителите на консултанти в раздел 6 по-долу.

 

 • Stumari спазва разпоредбите на Закона за авторското право на цифровото хилядолетие за безопасно пристанище. Ако смятате, че материалите, намиращи се или свързани с Stumari, нарушават авторските ви права, се насърчаваме да уведомите Stumari в съответствие с Декларацията за защита на авторските права на Digital Millennium на Stumari. Моля, прочетете повече за DMCA политиката на Stumari в раздел 8 по-долу.
 • Stumari може да ви изпрати имейл като част от услугата му. Можете да се откажете от имейл комуникациите. Моля, прочетете повече за имейл комуникациите в раздел 10 по-долу.
 • Stumari може да променя тези условия по всяко време. Въпреки това Stumari ще ви уведоми за съществени промени в условията, като публикува известие на началната си страница и / или изпрати имейл на имейл адреса, който сте предоставили на Stumari при регистрация. Моля, прочетете повече за изменението на тези условия за ползване в раздел 17 по-долу.
 • Моля, вижте Политиката за поверителност на Stumari за повече информация относно правата на потребителите на Stumari.

 

Моля, вижте пълните Условия за повече информация.

 

Благодарим ви, че избрахте Stumari като платформа за вашия правен опит. Следните Условия за ползване уреждат цялото използване на Услугата чрез уебсайта, намиращ се на https://www.Stumari.co, и цялото съдържание, услуги и продукти, достъпни на или чрез Уебсайта. Ние разбираме, че четенето на споразумения за условия на ползване е скучна работа, но моля, прочетете внимателно това споразумение, преди да използвате уебсайта Stumari. В него се обсъжда естеството на службата на Стумари; правилата, които Stumari очаква от потребителите да следват на нашия уебсайт и неговата услуга; връзката между Stumari, нашите потребители и нашите консултантски потребители; и правните детайли, които контролират тези правила и взаимоотношения. Тъй като това е толкова важен договор между нас и вас, нашите потребители, ние се опитахме да го направим максимално ясен и лесен за използване.

 

С достъп или използване на която и да е част от Уебсайта, вие се съгласявате да се обвържете от условията и условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, тогава нямате право да получите достъп до Уебсайта или да използвате някоя от нашите услуги. Уебсайтът е достъпен само за лица, навършили 18 години.

______________________________________________________________________

 

Условия за ползване на Stumari

 

Дефиниции. Следните термини се използват в тези Условия за ползване и имат специфични значения. Трябва да знаете какво означава всеки от термините.

 

 1. Терминът „Услуга“ се отнася до услугите, предоставяни от Stumari, включително без ограничение достъпа до онлайн общността на Stumari; комуникационни инструменти; решения за управление на документи и съхранение; и платежни услуги. Stumari не предоставя адвокатска услуга или служи като агенция по заетостта. Ние предоставяме място за нашите потребители да се срещат и обменят информация с нашите потребители-консултанти.
 2. Терминът „Споразумение“ (който също може да бъде посочен тук, тъй като тези „Условия за ползване“) се отнася общо, до всички условия, известия и известия, съдържащи се или споменати в този документ.
 3. „Уебсайтът“ се отнася до уебсайта на Stumari, намиращ се на https://www.Stumari.com, всички подстраници и поддомейни и цялото съдържание, услуги и продукти, достъпни на или чрез уебсайта.
 4. „Stumari“, „Ние“ и „Us“ се отнасят до Stumari, Inc., както и към нашите филиали, директори, филиали, служители и служители. Потребителите на консултанти не са част от Stumari.
 5. „Потребителят“, „Вие“ и „Вашият“ се отнасят за лицето, компанията или организацията, която е посетила или използва Уебсайта и / или Услугата. Потребителят може да бъде Юридически клиент, Потребител-консултант, и двете, или нито едното, нито другото.
 6. „Потребители на консултанти“ се отнасят за регистрирани потребители на консултанти в правната област, които могат да комуникират и да предоставят договори или консултантски услуги на Юридически клиенти или други потребители на Консултанти чрез Услугата. Потребителите на консултанти не са служители или агенти на Stumari. Моля, вижте раздел 6 от настоящото споразумение за повече информация за потребителите на консултанти.
 7. „Правни клиенти“ се отнасят до 1) Потребители, които подават заявки за предложения от Потребители-консултанти за предоставяне на правни услуги срещу заплащане („Работа“); и 2) Потребители, които сключват договор с Потребители-консултанти за допълнителна работа, която, за целите на раздел 7 по-долу, може да включва постоянна заетост извън първоначалната работа, която е установила връзката между Потребителя и Юридическия клиент. Потребителите на консултанти могат да подават предложения („Оферти“) за такива работни места и могат също така да установят условия за взаимоотношенията с Юридическия клиент чрез подписано писмо за ангажиране или друго писмено споразумение. Моля, вижте раздел 6 (б) за повече информация относно работни места, оферти и юридически клиенти
 8. „Съдържание“ се отнася до съдържание, представено или показвано чрез уебсайта, включително без ограничение текст, документи, информация, данни, статии, мнения, изображения, снимки, графика, софтуер, приложения, видео записи, аудио записи, звуци, дизайн, функции, и други материали, които са достъпни на уебсайта. Съдържанието включва, без ограничение, генерирано от потребители съдържание, което може да бъде предоставено от всеки потребител на Stumari (легален клиент или потребител на консултант).

 

 1. За услугата "Стумари".

Услугата Stumari е платформа за сътрудничество и комуникация между юридически специалисти и тези, които търсят правна помощ. Услугата Stumari предоставя достъп до виртуалната общност на Stumari на професионални потребители на консултанти; лесно сътрудничество чрез инструментите за управление на комуникацията на Stumari; управление и съхранение на документи; и прости, сигурни инструменти за плащане и фактуриране.

 

 1. Stumari не е юридическо дружество. Stumari не предлага законно представителство. Stumari не предлага правни съвети, правни становища, препоръки, препоръки или консултации. Потребителите на консултанти не са служители или агенти на Stumari. Stumari не участва в споразумения между Потребители или в представителството на Потребителите. В никакъв момент Stumari не може да носи отговорност за действията или бездействията на всеки Потребител-консултант, който извършва консултантски услуги за вас.

 

 1. Stumari не е адвокатска услуга или агенция по заетостта. Stumari не е адвокатска служба или агенция по заетостта. Stumari не избира или одобрява всеки отделен потребител на консултант за обслужване на правен клиент. Докато Stumari прилага търговски разумни усилия, за да потвърди, че регистрираните потребители на консултанти са лицензирани адвокати, ние не поемаме никакви гаранции, гаранции или представителство по отношение на юридическата способност, компетентност, качество или квалификация на всеки потребител-консултант. Stumari не гарантира и не гарантира, че Потребителите на консултанти са покрити от застраховка за професионална отговорност. Stumari насърчава юридическите клиенти да проучат всеки потребител на консултант, преди да приемат професионални съвети.

 

 1. Stumari не ваучи за никой от своите Потребители. Stumari просто предоставя платформа, на която тези, които търсят правна помощ, могат да общуват и да осъществяват контакти с юридически специалисти. Stumari не одобрява никой от своите Потребители-консултанти и не санкционира изявления, които Консултантските потребители правят в платформата. Stumari не представя представителство по отношение на квалификацията на адвокатски услуги, които не са адвокати.

 

 1. Stumari не гарантира резултати. От време на време Юридическите клиенти могат да изпращат отзиви на потребители на консултанти; тези прегледи не представляват гаранция, гаранция или прогноза относно резултата от бъдещи правни въпроси. Stumari няма да носи отговорност или отговорност за какъвто и да е вид за което и да е генерирано от потребители съдържание или правни съвети, които срещате на или чрез уебсайта, и всяко използване или упование на генерирано от потребители съдържание или правни съвети е единствено на ваш собствен риск.

 

 1. Използването на Stumari не създава връзка между адвокат и клиент със Stumari. Stumari не предлага правни съвети или услуги. Всяко използване на услугата Stumari не е предназначено и не създава отношения между адвокат и клиент. Всяка комуникация чрез Stumari не може да бъде поверителна. Stumari не носи отговорност за действията или бездействията на който и да е потребител на Консултант, извършващ консултантски услуги за вас.

 

 

 1. Отговорности на потребителя. Вие и вие сами носите отговорност за вашия акаунт и всичко, което се случва, докато сте влезли в или използвате акаунта си. Вашата сигурност е ваша отговорност.

 

 1. Защита на потребителския акаунт. Ако се регистрирате за Услугата, ще създадете персонализиран акаунт, който включва уникално потребителско име и парола за достъп до Услугата и за получаване на съобщения от Stumari. Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под акаунта и всички други действия, предприети във връзка с акаунта. Вие се съгласявате незабавно да уведомявате Stumari за всяко неправомерно използване на акаунт или всяко друго нарушение на сигурността. Ние няма да носим отговорност за задължения, загуби или щети, произтичащи от неправомерно използване на вашия компютър, мобилно устройство или друго компютърно устройство и / или акаунт. “

 

 1. Връзка с потребители на консултанти. Тъй като не можем да гарантираме годността на някой от нашите Потребители-консултанти за вашите специфични нужди, ние насърчаваме юридическите клиенти да проучат всеки Потребител-консултант, преди да приемат професионален съвет. Юридическите клиенти могат също да поискат писмен договор за юридически ангажимент, определящ условията, обхвата, ограниченията и условията на представителството.

 

 1. Без разчитане на генерирано от потребители съдържание. Съдържанието, генерирано от потребители, публикувано на уебсайта, като публикации в блогове, се предоставя само с информационна цел, без да е сигурно, че Създаденото от потребители съдържание е вярно, правилно или точно. Съдържанието, генерирано от потребители, не е заместител на професионални правни съвети или молба за предлагане на правни съвети относно конкретни факти. Не трябва да отлагате или да се отказвате от търсенето на правна консултация или да пренебрегвате професионални правни съвети въз основа на Създадено от потребители съдържание. Забавянето с търсенето на такъв правен съвет може да доведе до отказ от всякакви претенции, които може да имате, в зависимост от приложимия (те) давност (и). Съдържанието, генерирано от потребители, не се регулира от никоя държава или национална адвокатска асоциация.

 

 1. Спазване на законите. Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате пълномощия и сте на пълнолетие във вашата юрисдикция да се обвързвате с настоящото споразумение; (ii) използването на Услугата ще бъде единствено за цели, разрешени от настоящото Споразумение; (iii) използването на Услугата няма да наруши или присвои незаконно правата върху интелектуалната собственост на трета страна; и (iv) вашето използване на Услугата ще съответства на всички местни, държавни и федерални закони, правила и разпоредби, както и с всички други политики на Stumari.

 

 1. Използвайте и провеждайте ограничения, Имате право да използвате услугата, стига да спазвате няколко основни правила. Следните ограничения за използване и ограничения за поведение са основните правила, които очакваме потребителите да спазват, докато използват Услугата. Ние не носим отговорност за съдържанието, което нашите потребители публикуват, и имаме право да закриваме акаунти, ако се наложи.
 2. Забранено съдържание. Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма да предавате никакво Съдържание (включително софтуер, текст, изображения или друга информация), което
 3. е незаконна или насърчава незаконна дейност
 4. осквернява, тормози, злоупотребява, заплашва или подбужда към насилие спрямо всеки индивид или група

III. е порнографска, дискриминационна или по друг начин жертва или сплашване на индивид или група въз основа на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане

 1. е спам, машинно или произволно генериран, представлява неразрешена или непоискана реклама, писма с вериги, всяка друга форма на нерегламентирано искане или всякаква форма на лотария или хазарт;
 2. съдържа или инсталира всякакви вируси, червеи, злонамерен софтуер, троянски коне или друго съдържание, което е проектирано или предназначено да наруши, повреди или ограничи функционирането на който и да е софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване или да повреди или получи неправомерен достъп до всякакви данни или друга информация на която и да е трета страна;
 3. нарушава правото на собственост на която и да е страна, включително патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права, право на публичност или други права

VII. представя себе си за всяко лице или образувание, включително някой от нашите служители или представители; или

VIII. нарушава поверителността на която и да е трета страна.

 

 1. Потребителите трябва да са над 18-годишна възраст. Вие представяте, че сте над 18-годишна възраст. Stumari не е насочен към съдържанието ни към деца или тийнейджъри под 18 години, а ние не разрешаваме на потребители под 18 години в нашата услуга. Ако научим за всеки Потребител на възраст под 18 години, незабавно ще закрием акаунта на този Потребител.

 

 1. Няма отговорност за взаимодействията на потребителите; Stumari може да наблюдава взаимодействията. Всяка отговорност, загуба или щети, възникнали в резултат на взаимодействия на Потребителя, включително, без ограничение, Публикувания на работа, които въвеждате или получавате чрез използването на Услугата, е изцяло ваша отговорност. По наша преценка, ние или технологията, която използваме, можем да следим и / или записваме общите ви взаимодействия със Услугата, макар и не спецификата на вашите правни взаимодействия.

 

 1. Право за прекратяване на акаунти. Ние имаме право (макар и да не е задължение) по свое усмотрение да определим дали дадено поведение на Потребителя е подходящо и спазва ли тези Условия за ползване, или да прекратим или откажем достъп и използване на Услугата на който и да е Потребител за всеки причина, със или без предварително уведомление.

 

 1. Генерираното от потребителите съдържание. Вие притежавате вашето съдържание, но ни разрешавате определени права върху него, така че да можем да показваме и споделяме съдържанието, което публикувате. Имаме право да премахваме съдържание, ако се наложи.

 

 1. Отговорност за генерирано от потребители съдържание. Можете да създавате съдържание, писмено или по друг начин, докато използвате Услугата („Създадено от потребители съдържание“). Вие носите пълна отговорност за съдържанието и за всяка вреда, произтичаща от всяко генерирано от потребители съдържание, което публикувате, качвате, свързвате или предоставяте по друг начин чрез Услугата, независимо от формата на това съдържание. Всяка отговорност, загуба или повреда, възникнали в резултат на използването на съдържание, генерирано от потребители, което предоставяте на достъп или достъп чрез използването на Услугата, е изцяло ваша отговорност. Ние не носим отговорност за публично показване или злоупотреба с вашето генерирано от потребители съдържание.

 

 1. Право на публикуване. Вие заявявате и гарантирате, че имате право да публикувате цялото съдържание, генерирано от потребители, което изпращате. По-конкретно, вие гарантирате, че сте напълно спазили лицензи на трети страни, свързани с генерирано от потребители съдържание, и сте предприели всички необходими стъпки, за да преминете към крайните потребители всички необходими условия.

 

 1. Stumari може да променя или премахва съдържание. Ние имаме право (макар и да не е задължение) по собствено усмотрение да определим дали подходящо или не всяко генерирано от потребители съдържание и спазва ли тези Условия за ползване, или да откажем или премахнем всяко генерирано от потребители съдържание, което според нашето разумно мнение , нарушава всяка политика на Stumari или по някакъв начин е вредна, неподходяща или несъмнена. Освен това Stumari си запазва правото да прави форматиране и редактиране и да променя начина, по който се генерира потребителско съдържание на уебсайта.

 

 1. Притежаване на генерирано от потребители съдържание. С изключение на Съдържание, което произхожда от Stumari, ние не претендираме за собственост върху съдържание, което се предава, съхранява или обработва във вашия акаунт. Вие запазвате цялата собственост върху, генериран от потребители съдържание, което публикувате. Можете да контролирате достъпа до генерираното от вас съдържание чрез настройки в потребителския си акаунт.

 

 1. Предоставяне на лиценз. Единствено, за да разрешите на Stumari да използва съдържанието, което качвате в Услугата разумно, без да нарушава правата, които имате в нея, вие ни предоставяте следните права: като публикувате всяко Съдържание чрез Уебсайта, изрично предоставяте на Stumari и на нашите наследници цял свят, който не може да бъде предоставен под пълноценно ползване -платен и без лиценз лиценз за използване, възпроизвеждане, показване, промяна, адаптиране, разпространение и изпълнение на Съдържанието във връзка с бизнес целта на Stumari. Този лиценз не предоставя на Stumari правото да продава генерирано от потребители съдържание или по друг начин да го разпространява извън нашия уебсайт. Този лиценз ще бъде прекратен в момента, в който Съдържанието бъде премахнато от Уебсайта.

 

 1. Потребители на консултанти. Потребителите на консултанти са независими юридически специалисти, които предлагат да извършват консултантски услуги за бъдещи правни клиенти. Те не са служители на Стумари.

 

 1.     Няма връзка между адвокат и клиент чрез използване на уебсайтове. Използването на уебсайта Stumari може да не създава отношения адвокат-клиент с Потребители-консултанти. Информация, публикувана или предоставена на или чрез Уебсайта, включително, без ограничение, всякакви отговори на правни въпроси, публикувани на Уебсайта; информация в ръководствата и документите на Stumari; информация, публикувана публично на Уебсайта; или информацията, изпратена в непоискано съобщение до Потребител, не е предназначена като правен съвет, не е поверителна и не създава отношения адвокат-клиент. Счита се за генерирано от потребители съдържание.

 

 1. Връзка между адвокат и клиент чрез използване на услугата. Отношение между адвокат и клиент може да се създаде чрез използването на Услугата само между Потребители и Потребители-консултанти. Юридическите клиенти могат да публикуват задания чрез услугата. Потребителите на консултанти могат да подават оферти и да договарят подробности за тези работни места преди приемането. След приемането обхватът на представителство на Консултантски потребител е строго ограничен до въпроса, договорен в офертата, освен ако Юридически клиент и Потребител-консултант впоследствие не формализират споразумението си чрез подписано писмо за ангажиране или друго писмено споразумение, в този случай най-новото писмено споразумение ще бъде има предимство пред предварително прието предложение. Наддаването не е заместител на лична или телефонна консултация с адвокат, лицензиран да практикува във вашата юрисдикция по Вашия конкретен правен въпрос и не трябва да разчитате на информация, съдържаща се в офертата, като правен съвет. Stumari полага всички разумни усилия, за да гарантира поверителността на офертите и други лични съобщения на нашата Услуга, но не може да гарантира поверителност. Комуникациите, изискващи конфиденциалност, трябва да се извършват извън услугата Stumari, например по телефона.

 

 1. Отговорности на потребителя. Потребителите на консултанти са изцяло отговорни за гарантирането, че всяка информация, искания или реклами, които те публикуват или поставят на уебсайта, включително без ограничение Съдържание, генерирано от потребители, и всякаква комуникация, която могат да имат с бъдещите клиенти чрез Уебсайта или Услугата, да отговаря напълно на всички приложими закони и правила за професионално поведение, включително тези, които се отнасят до нерегламентираната практика на закона и тези, които регулират формата, начина или съдържанието на комуникация с клиенти, реклама или други въпроси.

 

 1. Плащане на потребители на консултанти. Определени конкретни условия уреждат Потребителите на консултанти и плащането.

 

 1.          Stumari не е страна по договори. Юридическите клиенти могат да сключват договор с Потребители-консултанти чрез публикуване и приемане на Работа. Такива договори са единствено между Юридическия клиент и Потребителя-консултант. Stumari няма да бъде страна по никакви договори за работа, изпратени чрез нашата услуга, освен ако не е публикувана от служител на Stumari. Stumari улеснява тези договори, като предоставя платформа за управление на комуникациите и инструменти за разплащане.

 

 1.         Всички юридически такси се заплащат за потребители-консултанти. Stumari не предоставя правни услуги и не таксува правни услуги. Плащанията, извършени на Потребители на Консултант чрез платформата за плащане на Stumari, се прехвърлят директно в платежната сметка на Потребителя на Консултанта, намалена с всички свързани такси за услуги и обработка (например такси за кредитни карти).

 

iii. Потребителите консултанти ще получават плащане чрез услугата за всички потребителски транзакции. Потребителите-консултанти, които получават Работа чрез Услугата, получават плащане чрез Услугата за всички транзакции, свързани с този Потребител, включително последващи транзакции, които не са задължително свързани с първоначалната Работа. Ако юридически клиент не желае или не може да извърши плащане чрез Stumari, Потребителят консултант се съгласява да уведоми Stumari за всяко ново споразумение за плащане. Плащането от юридически клиент на консултант-потребител, извършено извън услугата без предварително уведомяване на Stumari, представлява пълен отказ от двете страни на гаранцията за плащане / защита на спорове от Stumari, както е обсъдено в раздели 14 и 15 по-долу, дори ако те могат да се отнасят до предишни плащания, извършени в рамките на услугата.

 

 1. Промоционални кодове и кредити. Stumari може по свое усмотрение да създаде промоционални кодове, които могат да бъдат изкупени за кредит по сметка или други функции или предимства, свързани с услугите на Потребител на Консултант, при спазване на следните условия и всякакви допълнителни условия, които Stumari установява на база промоционален код ( „Промо кодове“). Определени конкретни условия уреждат Потребителите на консултанти и плащането.
 2.          Използването на промо кодове не означава връзка между адвокат и клиент. От време на време Юридическите клиенти могат да имат достъп до отстъпки, предоставени от Stumari, които отчасти използват средствата на Stumari, за да платят за част от юридическите такси, платени от Legal Clients на потребителите на консултанти. Използването на такива талони не предполага никакви отношения между адвокат и клиент между Stumari и Потребителите-консултанти, когато купон се използва за платени сметки от Юридически клиент.
 3. Промо кодовете трябва да се използват от предназначената им аудитория, по предназначение и по законен начин.

 

Промо кодовете не могат да се дублират, продават или прехвърлят по какъвто и да е начин или да бъдат предоставени на широката публика (независимо дали са публикувани на публичен форум или по друг начин), освен ако изрично не е разрешено от Stumari. Промо кодовете нямат парична стойност и могат да изтекат или да бъдат деактивирани от Stumari по всяко време, по каквато и да е причина, преди да използвате. Stumari си запазва правото да задържи или приспадне кредити или други функции или предимства, получени чрез използването на промо кодове от вас или друг потребител в случай, че Stumari прецени или вярва, че използването или изплащането на промоционалния код е било грешка, измама, незаконно или в нарушение на приложимите условия за промоционален код.

 

 1. Потребителски оферти за работа на потребители-консултанти.

 

7.1      Такса за успех за заетост.  В случай, че Потребител-консултант приеме предложение за работа („Закрита заетост“), направено от Потребител (всеки, „Работодател потребител“), независимо дали за неопределен или определен срок, по време или в рамките на осемнадесет (18) месечния период (такъв период, „Период на покритата оферта“) след като Потребителят-консултант започне първоначалната работа за такъв Потребител (всеки „Покрита оферта“), се прилагат следните условия:

 

 1. За потребители на консултанти.

Всеки потребител на консултант се съгласява, че (1) ако получите покрита оферта, незабавно ще уведомявате Stumari за първоначалната си дата на покрита заетост („началната дата“) и ключовите условия на такава покрита оферта (и незабавно уведомявате Stumari в писмена форма, ако че началната дата или условията на оферта се променят по всяко време), (2) ще предоставите на Stumari (a) копие на напълно изпълнена покрита оферта или (b) да изпълните документ между вас, потребителя работодател и Stumari, в който се посочва материал условия за наемане на работа, включително, наред с други неща, начална дата и обезщетение, незабавно след подписването на писмо с оферта за покрита заетост между вас и потребителя работодател („ефективна дата“), както писмено се изисква от Stumari, и (3) вие незабавно ще уведоми писмено Stumari след прекратяване на работата ви като служител в случай, че (а) Потребител на работодател прекрати Вашата покрита заетост въз основа на незадоволително изпълнение в рамките на деветдесет (90) дни от датата, на която Вашата покрита заетост започнете, или (б) доброволно прекратявате покритата си заетост в рамките на деветдесет (90) дни от датата, на която е започнала вашата покрита заетост. В случай, че преди датата на започване, вие или Потребителят-работодател избере да не започне трудовото правоотношение, предвидено в обхванатата оферта, незабавно ще уведомите Stumari писмено.

 

 1. За потребители на работодатели.

Когато Потребител на Консултант приеме Вашата Покрита оферта, вие се съгласявате да платите такса за успех на Stumari (всяка, „Такса за успех“), равна на следния процент от основната заплата на Потребителя на Консултанта, посочена в Покритата оферта („Основа на Потребителя на Консултанта“ Заплата ”), чиято сума се дължи и изплаща не по-късно от тридесет (30) дни след началната дата и по друг начин в съответствие с първото изречение на всеки от раздел 13.б. и раздел 13.г. на този закон:

Ако началната дата настъпи на или преди следващия брой дни след началото на първоначалния работодател Потребител-Потребител Консултант Работна база Основна заплата Процент

1-182 дни 15%

183-365 дни 10%

366-550 дни 5%

≥ 551 дни 0%

 

С приемането на тези Условия за ползване, Потребителският потребител се съгласява, че Stumari е оправомощен незабавно да фактурира акаунта на Потребителя на всички дължими и платими такси за Успех по настоящото споразумение и че не се изисква допълнително известие или съгласие.

 

 

7.2 Разпоредби за такса успех

 

Независимо от горното, в случай на спор за такса за успех, ако Потребителят-работодател може да установи, че Потребителят-работодател е имал активен процес (както е дефиниран по-долу) с Потребителя-консултант, преди да използва уебсайта и / или услугата на Stumari (напр. Потребителят-консултант вече е започнал процеса на интервю с Потребителя-потребител и такъв процес не е бил прекратен или Потребителят-работодател е получил резюмето на Потребителя-консултант от агенция по заетостта или хедхънтър и е бил под активно разглеждане от Потребителския потребител), може да бъде освободен от заплащане на таксата за успех Окончателното определяне дали таксата за успех се дължи от страна на Потребителя Потребител за приета покрита оферта ще бъде само по преценка на Stumari. За целите на настоящия документ „Активен процес“ означава непрекъсната директна, интерактивна комуникация в активен контекст за набиране или наемане на работа, когато не е взето решение да се задържа или отхвърли кандидат, в рамките на три (3) месеца преди използване уебсайта и / или услуги за потребител на консултант, който съществува в системата за проследяване на кандидатите на работодателя или е предоставен от агенция за набиране на персонал.

 

Ако сте ПОТРЕБИТЕЛ НА РАБОТОДАТЕЛ, който използва нашия уебсайт и / или услуга, вие се съгласявате с тези разпоредби за такса успех. Ако не сте съгласни с някоя от тези разпоредби, моля, прекратете акаунта си незабавно и преустановете използването на нашия уебсайт и услуги. ВАШАТА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА УСПЕХАЩА ТАКСА ИЗКЛЮЧВА НЯКОЙ ПРЕКРАТКА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. Ако Потребител на работодател заобиколи нашия Сайт и / или Услуги след откриване на Потребител на Консултант чрез нашия Сайт и / или Услуги и впоследствие наеме този Потребител Консултант, на Потребителя Работодател ще бъде таксувана такса за успех, равна на 25% от Базовата заплата на Консултанта Потребителят и Stumari могат по свое усмотрение да закрият акаунта на Stumari на Потребителя.

 

7.3      Възстановявания.

 

Ако (а) Потребител-работодател наеме Потребителски консултант и прекрати работата на Потребителския консултант въз основа на незадоволително изпълнение в рамките на деветдесет (90) дни от Началната дата, (б) Потребителски консултант доброволно прекратява работата си в рамките на деветдесет (90) дни от началната дата или (в) Потребителски консултант не започва работа, тъй като или Потребител Потребител, или Потребителски консултант избират да не започват трудовото правоотношение, предвидено в Покритата оферта (всеки, „Събитие за прекратяване“), след писмено получаване и потвърждение от такава информация, Stumari ще възстанови изцяло на Потребителя Работодателя таксата за успех, свързана с прекратяващия Потребител Консултант.

 

 1. Съдържание на трети страни. На уебсайта на Stumari може да има съдържание от трети страни, като публикации в блогове, написани от други потребители или връзки към други уебсайтове. Тъй като не можем да контролираме това съдържание, ние не носим отговорност за това съдържание или за уебсайтовете, към които съдържанието може да се свързва.

 

 1. Достъп до съдържание на трети страни. Използвайки Услугата, вие ще имате достъп до Съдържание, принадлежащо или произхождащо от трети страни („Съдържание на трети страни“). Използването на Услугата е съгласие на Stumari да ви представи това Съдържание. Вие признавате цялата отговорност за използването на съдържанието на трети страни и поемате целия риск за това.

 

 1. Няма отговорност за съдържание на трети страни. Като част от Услугата, Stumari може да ви предостави удобни връзки към уебсайтове или сайтове на трети страни, както и други форми на Съдържание на трети страни. Тези връзки се предоставят като любезност към абонатите на Услугата. Ние нямаме контрол върху уебсайтове или съдържание на трети страни или предлаганите в тях промоции, материали, информация, стоки или услуги. Свързвайки се с такова съдържание, ние не представяме или не предполагаме, че приемаме или подкрепяме, нито сме отговорни за точността или надеждността на всяко мнение, съвет или изявление, направено от страни, различни от Stumari. Ние не носим отговорност за съдържание на трети страни, до което се осъществява достъп до нашия уебсайт. Ако решите да напуснете уебсайта и да получите достъп до съдържание на трети страни, го правите на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че нашите условия и правила вече не се уреждат. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практики за поверителност и събиране на данни, на всяко такова съдържание.

 

 1. Без разрешение за използване на съдържание от трети страни. Настоящото Споразумение не Ви упълномощава да разпространявате, публично показвате, публично изпълнявате, предоставяте на разположение, променяте или използвате по какъвто и да е начин каквото и да е съдържание на трети страни, освен както е разрешено от условията и условията на Stumari.

 

 1. Нарушение на авторско право и правилата на DMCA. Ако смятате, че материалът, намиращ се или свързан със Stumari, нарушава вашите авторски права, моля, уведомете Stumari в съответствие с нашата политика за защита на авторските права в цифровото хилядолетие.

 

 1. Прекратяване на сметките на многократни нарушители. Stumari зачита правата на интелектуална собственост на другите и изисква нашите Потребители да направят същото. Съгласно 17 USC 512 (i) от Закона за авторското право на САЩ, ние ще прекратим достъпа на потребителя до и използването на уебсайта, ако при подходящи обстоятелства потребителят бъде определен като повторен нарушител на авторските права или други права на интелектуална собственост. на Стумари или други. Можем да прекратим достъпа за участници или потребители, за които многократно се установява, че предоставят или публикуват защитено съдържание на трети страни без необходими права и разрешения.

 

 1. Известия за сваляне на DMCA. Ако сте собственик на авторски права или агент на собственик на авторски права и вярвате, че добросъвестно, че всички материали, предоставени в Услугата, нарушават Вашите авторски права, можете да изпратите известие съгласно Закона за авторското право върху цифровото хилядолетие (вижте 17 USC 512) („DMCA“), като изпратите писмено правилно форматирано известие за сваляне до посочения от Stumari агент по авторско право на 580 Market St, № 500, Сан Франциско, Калифорния 94104.

 

 1. Отговор на известия за сваляне на DMCA. Ако Stumari предприеме действия в отговор на известие за нарушение, той ще направи добросъвестен опит да се свърже със страната, която е предоставила такова съдържание, чрез последния имейл адрес, ако има такъв, предоставен от тази страна на Stumari. Всяко известие за нарушение на DMCA може да бъде изпратено на страната, която е предоставила съдържанието, или на трети страни, като ChillingEffects.org.

 

 1. Насрещни съобщения. Ако смятате, че вашето генерирано от потребителите съдържание, което е премахнато от уебсайта, не нарушава или че имате разрешение от собственика на авторските права, агента на собственика на авторските права или в съответствие със закона, за публикуване и използване на изпратеното от вас съдържание към уебсайта, можете да изпратите правилно форматирано насрещно уведомление до агента за защита на авторските права на Stumari, използвайки информацията за контакт, посочена по-горе.

 

 1. Отговор на насрещни известия на DMCA. Ако насрещното уведомление бъде получено от агента за авторско право на Stumari, Stumari може да изпрати копие от насрещното уведомление до оригиналната жалбоподателка, като информира такова лице, че може да възстанови премахнатото съдържание след 10 работни дни. Освен ако собственикът на авторските права не подаде иск за искане на съдебна заповед срещу доставчика на съдържание, член или потребител, премахнатото съдържание ще бъде възстановено на уебсайта след 10 до 14 работни дни след получаване на насрещното уведомление.

 

 1. Известие за интелектуална собственост Stumari запазва цялата собственост върху нашата интелектуална собственост, включително нашите авторски права, патенти и търговски марки.

 

 1. Без трансфер. Stumari запазва собствеността върху всички права на интелектуална собственост от всякакъв вид, свързани с уебсайта и услугата, включително приложимите авторски права, патенти, търговски марки и други права на собственост. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта и Услугата, могат да бъдат търговски марки на други трети страни. Настоящото споразумение не прехвърля от нас на вас никаква интелектуална собственост на Stumari или трета страна и всички права, право на собственост и интерес към и към тази собственост ще останат (както между страните) единствено при нас. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени съгласно настоящото споразумение.

 

 1. По-конкретно, Stumari, Stumari.com и всички други търговски марки, които се появяват, се показват или се използват на уебсайта или като част от Услугата са регистрирани или общоприети търговски марки или марки на услуги на Stumari, Inc. Тези търговски марки не могат да бъдат копирани. , изтеглени, възпроизведени, използвани, модифицирани или разпространени по какъвто и да е начин без предварително писмено разрешение от Stumari, освен като неразделна част от всяко разрешено копие на Съдържанието.

 

 1. Съобщения по имейл, Ние използваме имейл и електронни средства, за да поддържаме връзка с нашите потребители.

 

 1. Необходими електронни комуникации. За договорни цели вие (i) се съгласявате да получавате съобщения от Stumari в електронна форма чрез имейл адреса, който сте изпратили или чрез Услугата; и (ii) се съгласявате, че всички Условия за ползване, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Stumari ви предоставя по електронен път, отговарят на всички законови изисквания, които биха изпълнили такива съобщения, ако бяха писмено. Този раздел не засяга вашите права, които не могат да се отменят.

 

 1. Юридическо известие за Stumari трябва да бъде в писмена форма. Комуникациите, направени чрез електронна поща или системата за лични съобщения на Услугата, няма да представляват правно предизвестие на Stumari или някой от нашите служители, служители, агенти или представители във всяка ситуация, когато известието до Stumari се изисква от договор или друг закон или регламент.

 

 1. Прекратяване на договора. Можете да анулирате това Споразумение и да затворите акаунта си по всяко време. Прекратяването на услугата Stumari не прекратява отношенията или задълженията на адвокат и клиент.
 2. Можете да прекратите настоящото споразумение. Ако искате да прекратите настоящото споразумение или акаунта си в Услугата, можете просто да прекратите използването на Stumari. Ако искате да изтриете данните на вашия потребителски акаунт, моля, свържете се със Stumari на [имейл защитен] Ние ще запазим и използваме Вашата информация, както е необходимо, за да се съобразим с нашите законови задължения, да разрешим спорове и да приведем в изпълнение нашите споразумения, но с изключение на законовите изисквания, ще изтрием пълния Ви профил в рамките на 30 дни.

 

 1. Stumari може да прекрати настоящото споразумение. Stumari може да прекрати достъпа ви до всички или до която и да е част от Уебсайта по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, в сила незабавно.

 

 1. Връзки между прекратяване на адвокат и клиент. Прекратяването на връзката ви със Stumari не засяга отношенията ви с който и да е консултант или клиент, които сте задържали чрез услугата Stumari. Всички правни, договорни и етични задължения, задължения и отговорности преживяват прекратяването на отношенията на Stumari.

 

 1. Някои разпоредби преживяват прекратяването. Всички разпоредби на настоящото споразумение, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, ще преживеят прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

 

 1. Плащане и транзакции.

 

 1. Процес на плащане. Плащането ще бъде обработено, както е посочено в предложението и / или фактурата и уговорено от правния клиент и потребителя консултант. Когато дадено задание (или негов сегмент, както е предварително уговорено в писмена форма от правния клиент и потребителя-консултант), бъде означено като завършено от потребителя-консултант, Stumari ще информира правния клиент, че работата (или негов сегмент е предварително уговорена) в писмена форма от правния клиент и потребителя консултант) е завършен. След това юридическият клиент трябва да плати договорената сума или да поиска промени. Ако правният клиент не е предприел действия след 10 дни, Stumari ще има право да таксува кредитната карта, банковата сметка или сметката на PayPal на правния клиент за пълната сума на договорената такса или безспорна фактура, включително приложима услуга или обработка такси. Юридическият клиент може да подаде спорове за плащане до [имейл защитен] при условие, че той или тя се придържа към другите условия, посочени в раздел 14 (Процедури за разрешаване на спорове между юридически клиент-консултант).

 

 1. Отговорност за плащане. Вие носите отговорност за всички такси, включително данъци, услуги и такси за обработка, свързани с използването на Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате да платите на Потребителя-консултант чрез Stumari сумата, договорена в офертата или безспорната фактура, и свързаните с нея такси за услуги и обработка, освен ако не оспорите фактурата, като изпратите имейл до [имейл защитен] и да се придържат към другите условия, посочени в раздел 15 (Процедури за разрешаване на спорове между юридически клиент-консултант). Вие носите отговорност да ни предоставите валидно платежно средство.

 

 1. Отговорността на Стумари. Stumari се съгласява да ви представи пълна фактура на всяко таксуване преди таксуване на вашата кредитна карта или PayPal акаунт. Stumari се съгласява да плати на съответния Потребител Консултант получената сума, намалена с таксите за обслужване или обработка, ако има такива.

 

 1. Разрешение за плащане. Съгласявайки се с тези условия, вие давате разрешение на Stumari да таксува вашата файлова кредитна карта, PayPal акаунт или други одобрени методи за плащане за такси, които упълномощавате Stumari да удовлетворят. В зависимост от вашите спецификации на офертата, Stumari може да ви таксува еднократно или периодично. Вие упълномощавате Stumari да ви таксува цялата дължима сума на всеки Потребител Консултант чрез Услугата, както и всички приложими такси за обслужване и обработка. За избягване на съмнение, в случай, че в конкретен случай Потребител-консултант използва Услугите, само за да ви фактурира за правни услуги, различни от тези, които са предмет на оферта, като постави вашата кредитна карта или PayPal акаунт във файл със Stumari или на нашия трети страни за обработка на плащания, вие потвърждавате и се съгласявате, че условията за плащане, посочени в този раздел 12, се прилагат.

 

 

 1. Проверена гаранционна гаранция за ограничен потребител, Stumari гарантира плащането на всеки фактуриран потребител на фактура на Консултант за завършване на работни места (или негов сегмент, както е предварително договорено писмено от Юридическия клиент и Потребителя на консултанта) за Юридически клиенти („Ограничена гаранция за плащане“ на Stumari) следните условия („Условия за ограничена гаранция за плащане“):

 

 1. Юридическият клиент не успя да удовлетвори фактурата на Проверения потребител на консултирания (сумата в долара на такава фактура, "Неплатена фактура сума") до края на десетия (10-ия) календарен ден след подаване на фактурата (такава дата, " Дата на плащане на законния клиент ”).

 

 1. Провереният консултант-консултант е подал до Stumari писмена претенция за неплатената фактурирана сума (i) в рамките на двадесет и един (21) календарни дни, започвайки от деня, непосредствено следващ датата на падежа на законния клиент (такъв период, „Провереният Период за подаване на иск за консултант “) и (ii) предоставят в разумни подробности фактите и обстоятелствата на работата, включително всяка обосновка, предоставена от правния клиент за неговото / нейното невъзможност да извърши такова плащане и / или обосновка, която адвокатът може да предостави вярата спекулира защо клиентът отказва да извърши плащане (такова искане, „Искане с ограничена гаранция за плащане“). Неподаването на искането за ограничена гаранция за плащане в рамките на Периода за подаване на иск за потвърден консултант представлява постоянният отказ на този потребител от правото му да получи неплатената фактурирана сума от което и да е физическо или юридическо лице, включително Stumari и правния клиент. Доколкото Stumari определя по своя собствена и абсолютна преценка, че е търговски разумно да го направи, той може да продължи усилията си по събиране с правния клиент и ако успее, провереният потребител консултант ще получи своята част от събраната сума, минус всички разумни разходи за събиране на Stumari от джоба, съгласно 12.e по-горе.

 

 1. В случай, че провереният консултант-потребител подаде искане за ограничена гаранция за плащане в рамките на периода за подаване на искове за верифициран консултант, и такова искане съдържа информацията, посочена в точка 14.б. по-горе, Stumari ще се опита добросъвестно да работи с правния клиент и проверен консултант-потребител за период до седем (7) календарни дни от датата на искането за ограничена гаранция за плащане (такъв период, „Оспорваното дело, свързано с плащанията“ Период на посредничество ”) за разрешаване на въпроса, който е предмет на искането за ограничена гаранция за плащане („ Оспореното дело, свързано с плащане “). В случай че спорното дело, свързано с плащанията, бъде успешно разрешено в рамките на Периода за посредничество относно свързаните с плащанията спорни въпроси, всеки от правния клиент, проверен потребител на консултант и, ако е уместно, Stumari ще предприеме договорените стъпки за изпълнение на договореното резолюция.

 

 1. В случай, че свързаното с плащанията оспорвано дело остане нерешено в края на периода на посредничество, свързано с плащанията, не по-късно от седмия (7-ия) календарен ден след края на периода на посредничество относно свързаните с плащанията спорни въпроси ( датата, на която такова определение се съобщава в писмен вид на правния клиент и проверен консултант на потребителя, „Дата за определяне на оспорваната сума на Stumari“), Stumari ще вземе решение по свое собствено и абсолютно преценка („Решение по оспорваното въпрос на Stumari“), на базата на информацията, предоставена дотогава от проверен консултант-потребител и, ако е предоставен, от правния клиент, относно това дали естеството и качеството на правните услуги, предоставяни във връзка със свързаната работа, са в съответствие с отрасловите стандарти, разпоредбите на свързаната оферта и настоящите условия и условия. Ако Stumari реши спорното дело, свързано с плащането, в полза на проверения потребител-консултант, Stumari ще преведе неплатената фактурирана сума на проверения потребител-консултант в рамките на седем (7) календарни дни след датата на определяне на спорната сума на Stumari и на проверения потребител-консултант ще се счита, че е възложил на Stumari всички свои права по отношение на спорната материя, свързана с плащанията. Независимо от каквото и да е посочено тук или по друг начин противното, сумата в долари, търсена съгласно този раздел 14, не трябва да надвишава първоначално договорената сума между Юридически клиент и Проверен консултант Потребител по отношение на Работата или сума, впоследствие договорена в подписано писмо за ангажимент или друго писмено споразумение между страните и във всеки случай никога не трябва да надвишава 5,000 $ общо за всички неплатени фактури, изпратени от проверения консултант-потребител до правния клиент.

 

 1. Ако Stumari реши спорното дело, свързано с плащането, в полза на правния клиент, юридическият клиент вече не е длъжен да извършва плащането на неплатената фактурирана сума на проверения потребител-консултант и се счита, че е възложил всичките си права по отношение на свързаните с плащанията оспорени въпроси към Stumari към датата на определяне на оспорената сума на Stumari. В такъв случай провереният консултант-консултант (i) се счита, че се е отказал от правото си да търси такива суми от правния клиент, и (ii) има право да започне обвързващо арбитражно производство по отношение на неплатената фактурирана сума срещу Stumari, които са еквивалентни на тези производства, изложени в раздел 21.г. от настоящото (Арбитраж), като предостави на Stumari писмено известие за упражняването му на това право в рамките на десет (10) календарни дни след края на датата за определяне на оспорената сума на Stumari (такъв период, „Период за избор на арбитраж за плащане-спор“) ). В случай, че провереният консултант-консултант не упражни правото си да образува арбитражно производство по време на периода за избор на арбитраж на платежния спор, той или тя ще се откаже окончателно от правото си на плащане на неплатената фактурирана сума.

 

 1. Трябва ли Stumari да разбере, че кредитната карта на легален клиент, акаунтът на PayPal или други одобрени методи за плащане вече не са валидни или трябва да разберем, че Юридически клиент без основателна причина или не желае или не може да извърши плащане за работа или друга фактура за работа или неплатена фактура за Stumari, Stumari ще уведоми, че провереният потребител / потребителите на Юридическия клиент на потенциалния проблем, свързан с плащането (тук „Уведомлението“). Всички услуги, извършени от проверения потребител на Консултант преди уведомяването, са предмет на „Ограничена гаранция за плащане“, въпреки че всички услуги, извършени от проверения потребител на Консултант след уведомлението, няма да бъдат обект на „Ограничена гаранция за плащане“. Ако провереният потребител на консултант представи фактура на Юридическия клиент за услуги, извършени след известието, Stumari ще продължи да полага усилия за събиране на плащане за тези услуги, извършени от проверения потребител на Консултант.

 

 1. Процедури за разрешаване на спорове от легален клиент. В случай че Юридически клиент има добросъвестно убеждение, че естеството или качеството на правните услуги, предоставяни от проверен потребител на консултант във връзка със съответната работа, не съответстват на индустриалните стандарти или разпоредбите на свързаната оферта или тези условия и Условията или сумите, фактурирани за правните услуги, предоставяни от такъв Потребител Консултант, не са в съответствие с такава оферта (такава материя, „Спор, свързан с услугите“), той или тя ще бъде разрешена да удържа плащането на всякакви спорни суми, които са предмет на такава материя („суми за удържани плащания“), при спазване на следните условия („Условия за сума на удържаното плащане“):

 

 1. В рамките на десет (10) календарни дни от датата на съответната фактура (такъв период, „Период на известие за спорове на юридически клиент“), правният клиент изпраща писмено известие до Stumari, като излага в разумни подробности фактите и обстоятелствата, които са в основата на оспорваното дело, свързано с услугите (всяко, „Известие за оспорване, свързано с услуги“). Непредставянето на известие за спор, свързано с услуги, в рамките на Периода на известие за спор на правен клиент представлява постоянният отказ на този правен клиент от правото му да оспори сумите за удържано плащане, сумите ще бъдат начислени по делото на правния клиент кредитна карта, сметка в PayPal или други одобрени методи за плащане в съответствие с раздел 13.г. от настоящите Условия за ползване.

 

 1. В случай че юридическият клиент подаде известие за спор, свързано с услуги, в рамките на периода за известие за спор на юридическия клиент и такова искане съдържа информацията, посочена в точка 15.а. по-горе, Stumari ще се опита добросъвестно да работи с правния клиент и проверен консултант-потребител за период до петнадесет (15) календарни дни от датата на известието за оспорване, свързано с услуги (такъв период, „Оспорването, свързано с услугите“ Период на посредничество по въпросите ”) за разрешаване на спорното дело, свързано с услугите. В случай че спорното дело, свързано с услугите, бъде успешно разрешено в рамките на периода на посредничество за спорни въпроси, свързано с услугите, всеки от правния клиент, проверен потребител на консултант и, ако е уместно, Stumari ще предприеме договорените стъпки за изпълнение на договореното резолюция.

 

 1. В случай, че свързаното с услугите оспорвано дело остане нерешено при приключване на периода на посредничество за оспорваните въпроси, свързано с услугите, не по-късно от четиринадесетия (14-ия) календарен ден след края на периода на посредничество по спорните въпроси, свързани със услугите, Stumari взема решение по своя собствена и абсолютна преценка („Решението за оспорвано дело, свързано със услугите на Stumari“) и въз основа на информацията, предоставена по-горе от правния клиент и проверен консултант-потребител, дали естеството и качеството на правните услуги предоставени във връзка с работата, която е предмет на свързаните с услуги спорни въпроси, са били в съответствие с отрасловите стандарти, разпоредбите на свързаната оферта и настоящите Общи условия. Ако Stumari реши спорното дело, свързано с услугите, в полза на проверения потребител-консултант, юридическият клиент е длъжен да извърши плащането на сумите на удържаните плащания на такъв потребител-консултант в рамките на седем (7) календарни дни след датата, на която такъв Юридическият клиент се уведомява писмено за решението за оспорване на свързани с услугите Stumari („Известие за решение за оспорване на услуги, свързани със Stumari“). В случай, че правният клиент не успее да извърши своевременно плащане, Stumari ще преведе сумите на удържаните плащания на проверения потребител-консултант, който ще прехвърли правата си за възстановяване на тези суми на Stumari, който може по свое усмотрение да обработи плащането съгласно към раздел 13.г и / или да избере да упражни правата си и средствата за защита срещу правния клиент.

 

 1. Ако Stumari реши спорното дело, свързано с услугите, в полза на правния клиент, юридическият клиент вече не е длъжен да извършва плащането на сумите на удържаните плащания на проверения потребител-консултант и ще се счита, че е предоставил всичките му права по отношение на свързаните с услуги оспорвани въпроси към Stumari. В такъв случай провереният потребител-консултант (i) се счита, че се е отказал от правата си да търси такива суми от правния клиент, и (ii) има право да започне обвързващо арбитражно производство по отношение на удържаните суми за плащане срещу Stumari, които са еквивалентни на тези производства, изложени в раздел 21.г. от настоящото (Арбитраж), като предостави на Stumari писмено известие за упражняването му на такова право в рамките на десет (10) календарни дни след датата на Съобщението за решение за спорен въпрос, свързано с услугите (такъв период, „Период за избор на арбитраж, свързан с услугите“) ”). В случай, че провереният консултант-консултант не упражни правото си да образува арбитражно производство по време на периода за избор на арбитраж, свързан с услугите, той или тя ще се откаже окончателно от правото си на плащане на удържаните суми за плащане .

В случай, че провереният потребител на консултант и юридически клиент са се възползвали своевременно от правата, посочени в раздел 14 и раздел 15, процедурите, посочени в раздел 15, имат предимство пред процедурите, посочени в раздел 14, и проверения потребител Консултантът се съгласява за постоянно да се откаже от правото си да упражнява правата си, посочени в раздел 13, по отношение на фактите и обстоятелствата, свързани с спора, свързан с плащането. Процедурите, посочени в този раздел 15, се наричат ​​тук като „Алтернативни процедури за разрешаване на спорове“.

 

 1. Отказ от гаранции. Ние предоставяме нашата услуга такава, каквато е, и не даваме обещания или гаранции за тази услуга. Моля, прочетете внимателно този раздел; трябва да разберете какво да очаквате.

 

 1. Stumari предоставя Уебсайта и Услугата „такива, каквито са“, без никаква гаранция. Без да ограничава горепосоченото, Stumari изрично отказва всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови, по отношение на уебсайта и Услугата, включително, без ограничение, всяка гаранция за продаваемост, годност за определена цел, заглавие, сигурност, точност и неспазване.

 

 1. По-конкретно, Stumari не представя или гарантира, че информацията, която предоставяме или която се предоставя чрез Услугата, е точна, достоверна или вярна; че Услугата ще отговаря на вашите изисквания; че Услугата ще бъде достъпна по всяко конкретно време или място, че Услугата ще функционира непрекъснато или ще бъде сигурна; че всички дефекти или грешки ще бъдат коригирани; или че Услугата е без вируси или други вредни компоненти. Вие поемате пълна отговорност и риск от загуба в резултат на използването на информация, съдържание или други материали, получени от Услугата. Някои юрисдикции ограничават или не разрешават отказ от гаранция, така че тази разпоредба може да не се отнася за вас.

 

 1. Ограничение на отговорността. Ние не носим отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на услугата или произтичащи от настоящото споразумение. Моля, прочетете внимателно този раздел; тя ограничава нашите задължения към вас.

 

 1. До степента, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Stumari няма да ви носи отговорност за загуба на печалба, употреба или данни или за случайни, косвени, специални, последващи или примерни щети, независимо от възникнали, които са резултат от (i ) използването, разкриването или показването на генерираното от Вас съдържание; (ii) вашето използване или невъзможност да използвате Услугата; (iii) Услугата като цяло или софтуерът или системите, които предоставят Услугата на разположение; или (iv) всяко друго взаимодействие със Stumari или друг потребител на Услугата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност) или друга правна теория и независимо дали Stumari е информиран или не за възможността за такава вреда, и дори ако се установи, че средство за защита, посочено в настоящото споразумение, не е изпълнило основната си цел. Stumari няма да носи отговорност за неизправност или забавяне поради въпроси, които са извън нашия разумен контрол. Някои юрисдикции ограничават или не позволяват отказ от отговорност, така че тази разпоредба може да не се отнася за вас.

 

 1. Бенефициенти на трети страни. Потребителите-консултанти са предназначени за трети страни бенефициенти на този раздел от Условията за ползване. Всяка правна информация, предоставена в Услугата, е само за информационни цели. Stumari и всеки създател на Създадено от потребителите Съдържание, съдържащо правна информация, отхвърлят всички гаранции, изрични или подразбиращи се, законови или по друг начин, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, ненарушаване на правата на трети страни и годност за конкретна цел , в най-пълната степен, разрешена от закона. В никакъв случай Stumari или Консултант Потребител няма да носи отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, случайни и последващи щети, телесна повреда / неправомерна смърт, пропуснати печалби или щети в резултат на загубени данни или прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването на или невъзможност за използване на Услугата или генерираното от потребителите съдържание, независимо дали се основава на гаранция, договор, непозволено увреждане или друга правна теория и дали Stumari или участници в генерирано от потребителите съдържание се уведомяват за възможността за такива щети. Нито Stumari, нито сътрудниците на генерирано от потребителите съдържание не носят отговорност за каквато и да е телесна повреда, включително смърт, причинена от вашето използване или злоупотреба с услугата или генерираното от потребителите съдържание.

 

 1. Освобождаване и обезщетение.

 

 1. Вие се съгласявате да обезщетите и задържите безобидни Stumari от и срещу всякакви искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на Уебсайта и Услугата, включително, но не само, нарушаването на това Споразумение.

 

 1. Ако имате спор с един или повече Потребители, освобождавате Stumari от претенции, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид и характер, известни и непознати, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове. Ако сте жител на Калифорния, вие се отказвате от Гражданския кодекс на Калифорния §1542, който гласи: „Общото освобождаване не се разпростира върху вземанията, които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова полза по време на изпълнението на освобождаването, което ако известният от него трябва да е повлиял съществено на неговото уреждане с длъжника. "

 

 

 1. Промяна на условията за ползване. Stumari може да изменя това споразумение от време на време и по свое усмотрение. Ще предоставим на потребителите известие за съществени промени в настоящото споразумение (i), като изпратим известие до основния имейл адрес, посочен във вашия акаунт, което ще влезе в сила веднага след изпращането на този имейл и / или (ii) чрез нашия уебсайт поне 30 дни преди влизането в сила на промяната чрез публикуване на известие на нашата начална страница. Нематериалните промени в настоящото споразумение влизат в сила незабавно. Препоръчваме на посетителите често да проверяват тази страница за промени в настоящото споразумение. Продължаващото ви използване на Услугата след датата на влизане в сила на преработена версия на настоящото споразумение представлява вашето приемане на неговите условия.

 

 1. Разни, Това споразумение се контролира от закона на Калифорния. Вие и вие сами носите отговорност за всички задължения, които се съгласявате по този договор. Ако участваме в сливане или сме купени, можем да прехвърлим това Споразумение, стига вашите права да бъдат защитени. Можете да се съгласите с тези условия само ако сте в състояние да сключите обвързващ договор във вашата държава. Тези условия, включително нашата Политика за поверителност, са пълното споразумение между нас и не се прилагат други условия.

 

 1. Приложимо право. Освен доколкото приложимото законодателство предвижда друго, настоящото Споразумение между вас и Stumari и всеки достъп до или използването на уебсайта или Услугата се уреждат от федералните закони на Съединените американски щати и законите на щата Калифорния, без да се зачитат на разпоредби за конфликт на права. Вие и Стумари се съгласявате да се подчините на изключителната юрисдикция и място на съдилищата, разположени в град и окръг Сан Франциско, Калифорния, с изключение на предвиденото по-долу в настоящото споразумение.

 

 1. Делимост. Ако някоя част от настоящото споразумение бъде обявена за недействителна или неприложима, тази част от споразумението се тълкува като отражение на първоначалното намерение на страните. Останалите порции ще останат с пълна сила и ефект. Всяко неуспех от страна на Stumari да наложи някоя от разпоредбите на настоящото споразумение няма да се счита за отказ от правото ни да прилагаме такава разпоредба. Нашите права съгласно настоящото споразумение ще оцелеят при всяко прекратяване на настоящото споразумение.

 

 1. Ограничаване на срока на действие. Вие се съгласявате, че всяка причина за действие, свързана или произтичаща от връзката ви със Stumari, трябва да започне в рамките на ЕДНА година след настъпване на причината за действие. В противен случай подобна причина за действие е трайно забранена.

 

 1. Арбитраж. Ако възникне спор между вас и Стумари, бихме искали да ви предоставим неутрално и рентабилно средство за бързо разрешаване на спора. Следователно, за всяка претенция (с изключение на искове за обезщетение или справедливо обезщетение или искове относно правата върху интелектуална собственост) съгласно настоящото споразумение, всяка от страните може да избере да разреши всеки спор, възникнал по настоящото споразумение, чрез обвързващ арбитраж, основан на неявяване. Страната, която избира арбитраж, трябва да го инициира чрез установен доставчик на алтернативно разрешаване на спорове („ADR“), взаимно съгласуван от страните. Доставчикът на АРС и страните трябва да спазват следните правила: (а) арбитражът ще се проведе по избор на страната, която иска облекчение, по телефона, онлайн или въз основа единствено на писмени изявления; б) арбитражът няма да включва лични изяви на страните или свидетелите, освен ако не е уговорено друго взаимно от страните; и (в) всяко решение по решението, постановено от арбитъра, може да бъде вписано във всеки компетентен съд.

 

 1. Non-прехвърляемостта. Stumari може да възложи или делегира настоящите Условия за ползване и / или Политиката за поверителност на Stumari, изцяло или частично, на всяко лице или образувание по всяко време със или без вашето съгласие. Нямате право да възлагате или делегирате правата или задълженията по Условията за ползване или Политиката за поверителност без предварително писмено съгласие на Stumari и всяко неправомерно възлагане и делегиране от вас е невалидно.

 

 1. Заглавия на раздели и резюмета, които не са обвързващи. В рамките на настоящото споразумение всеки раздел включва заглавия и кратки резюмета на следните условия. Тези заглавия на раздели и кратки резюмета не са правно обвързващи.

 

 1. Пълно споразумение. Тези Условия за ползване, заедно с Политиката за поверителност на https://www.Stumari.com/privacypolicy, представляват пълната и изключителна декларация на споразумението между вас и Stumari. Настоящото споразумение замества всяко предложение или предварително споразумение устно или писмено, както и всякакви други съобщения между вас и Stumari във връзка с предмета на настоящото споразумение. Настоящото споразумение може да бъде променено само с писмено изменение, подписано от упълномощен изпълнителен орган на Stumari, или чрез публикуване от преработена версия от Stumari.

 

 1. Разрешение за сключване на договор. Вие представлявате и гарантирате, че ако сте физическо лице, сте на пълнолетие, за да сключите обвързващ договор; или че ако се регистрирате от името на дадено образувание, вие сте упълномощени да влизате и обвързвате субекта с тези Условия за ползване и да се регистрирате за Услугата.

 

Вие потвърждавате, че сте прочели тези Условия за ползване, разбирате Общите условия и ще бъдете обвързани от тези общи условия.

 

Stumari, LLC. Условия за ползване

В сила от 11 юли 2018 г.

Условия за ползване Резюме

За ваше улеснение Stumari предлага това резюме на нашите Условия за ползване в необвързващ обобщен формат, както и пълните правно обвързващи Условия за ползване, непосредствено след това Резюме на Условията за ползване. Моля, разберете, че това не е пълен контур на Условията за използване на Stumari; това е преглед на значителни права и отговорности на потребителите. Моля, прочетете внимателно целия документ за Условия за ползване. Освен това, моля, обърнете внимание, че чрез достъп до или използване на която и да е част от този уебсайт на Stumari, вие се съгласявате да се обвържете с нашите пълни Условия за ползване, посочени веднага след Резюмето на Условията за използване. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на нашите пълни Условия за ползване, тогава нямате достъп до уебсайта на Stumari или да използвате някоя от нашите услуги.

 • Stumari предоставя платформа за сътрудничество и комуникация между юридически специалисти („Потребители на консултанти“) и потребители, които търсят правна помощ („Юридически клиенти“). Stumari не е адвокатска кантора, адвокатска служба или агенция по заетостта и не гарантира резултати. Моля, използвайте Stumari отговорно и моля, прочетете повече за нашата услуга в раздел 2 по-долу.

 

 • Вие носите отговорност за сигурността на вашия акаунт и за всички дейности, които се извършват под него. Моля, прочетете повече за отговорностите на потребителя в раздел 3 по-долу.

 

 • Определено поведение, като например използването на услугата за незаконна дейност, не е позволено на Stumari. Моля, прочетете повече за поведението на потребителите в раздел 4 по-долу.

 

 • Определено съдържание, като заплашителни публикации или съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на друга страна, не е разрешено на Stumari. Stumari има право да премахва генерирано от потребители съдържание, което нарушава нашите правила. Моля, прочетете повече за генерираното от потребители съдържание в раздел 5 по-долу.

 

 • Определени специални условия уреждат потребителите на консултанти на Stumari. Например:
 • Потребителите на консултанти не са служители или агенти на Stumari.
 • Не се създават отношения между адвокат и клиент със Stumari и не възниква задължение за конфиденциалност чрез използване на уебсайта на Stumari, включително публикуване на работни места.
 • Връзката между адвокат и клиент може да бъде създадена чрез използване на услугата между Юридически клиенти и Потребители-консултанти.
 • Потребителите на консултанти са изцяло отговорни за гарантирането, че всяка информация, заявки или реклами, които публикуват на уебсайта на Stumari, отговарят на всички приложими закони и правила за професионално поведение.
 • Stumari не дава никакви гаранции по отношение на правната способност, компетентност или качество на Потребителите-консултанти, които могат да бъдат посочени на нашия уебсайт

 

 • Потребителите на консултанти са свободни да създават и поддържат профил на уебсайта на Stumari. Докато Stumari полага търговски разумни усилия да потвърди лиценза на Потребител на консултант за упражняване на право, Stumari не представя никакви представи за предисторията или квалификациите на Потребителя.
 • Потребител на консултант може да стане „проверен потребител на консултант“, като предостави на Stumari допълнителна проверка дали е активен, лицензиран адвокат и в добро състояние да практикува право. Проверени потребители на консултанти могат също да плащат такса за достъп до допълнителни услуги на Stumari и инструменти за управление на практиката. Stumari не одобрява и не препоръчва потребители на консултанти и отговорност на Юридическия клиент е да предприеме предпазни мерки, преди да наеме Потребител на консултант за юридическа работа.
 • За юридическите клиенти няма разходи да публикуват заявка за работа в Stumari или да използват някой от онлайн инструментите или документите на Stumari. Такса за услуга или обработка (напр. Такса за кредитна карта) може да се прилага за фактури, платени чрез Stumari.

 

Моля, прочетете повече за потребителите на консултанти в раздел 6 по-долу.

 

 • Stumari спазва разпоредбите на Закона за авторското право на цифровото хилядолетие за безопасно пристанище. Ако смятате, че материалите, намиращи се или свързани с Stumari, нарушават авторските ви права, се насърчаваме да уведомите Stumari в съответствие с Декларацията за защита на авторските права на Digital Millennium на Stumari. Моля, прочетете повече за DMCA политиката на Stumari в раздел 8 по-долу.
 • Stumari може да ви изпрати имейл като част от услугата му. Можете да се откажете от имейл комуникациите. Моля, прочетете повече за имейл комуникациите в раздел 10 по-долу.
 • Stumari може да променя тези условия по всяко време. Въпреки това Stumari ще ви уведоми за съществени промени в условията, като публикува известие на началната си страница и / или изпрати имейл на имейл адреса, който сте предоставили на Stumari при регистрация. Моля, прочетете повече за изменението на тези условия за ползване в раздел 17 по-долу.
 • Моля, вижте Политиката за поверителност на Stumari за повече информация относно правата на потребителите на Stumari.

 

Моля, вижте пълните Условия за повече информация.

 

Благодарим ви, че избрахте Stumari като платформа за вашия правен опит. Следните Условия за ползване уреждат цялото използване на Услугата чрез уебсайта, намиращ се на https://www.Stumari.co, и цялото съдържание, услуги и продукти, достъпни на или чрез Уебсайта. Ние разбираме, че четенето на споразумения за условия на ползване е скучна работа, но моля, прочетете внимателно това споразумение, преди да използвате уебсайта Stumari. В него се обсъжда естеството на службата на Стумари; правилата, които Stumari очаква от потребителите да следват на нашия уебсайт и неговата услуга; връзката между Stumari, нашите потребители и нашите консултантски потребители; и правните детайли, които контролират тези правила и взаимоотношения. Тъй като това е толкова важен договор между нас и вас, нашите потребители, ние се опитахме да го направим максимално ясен и лесен за използване.

 

С достъп или използване на която и да е част от Уебсайта, вие се съгласявате да се обвържете от условията и условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, тогава нямате право да получите достъп до Уебсайта или да използвате някоя от нашите услуги. Уебсайтът е достъпен само за лица, навършили 18 години.

______________________________________________________________________

 

Условия за ползване на Stumari

 

Дефиниции. Следните термини се използват в тези Условия за ползване и имат специфични значения. Трябва да знаете какво означава всеки от термините.

 

 1. Терминът „Услуга“ се отнася до услугите, предоставяни от Stumari, включително без ограничение достъпа до онлайн общността на Stumari; комуникационни инструменти; решения за управление на документи и съхранение; и платежни услуги. Stumari не предоставя адвокатска услуга или служи като агенция по заетостта. Ние предоставяме място за нашите потребители да се срещат и обменят информация с нашите потребители-консултанти.
 2. Терминът „Споразумение“ (който също може да бъде посочен тук, тъй като тези „Условия за ползване“) се отнася общо, до всички условия, известия и известия, съдържащи се или споменати в този документ.
 3. „Уебсайтът“ се отнася до уебсайта на Stumari, намиращ се на https://www.Stumari.com, всички подстраници и поддомейни и цялото съдържание, услуги и продукти, достъпни на или чрез уебсайта.
 4. „Stumari“, „Ние“ и „Us“ се отнасят до Stumari, Inc., както и към нашите филиали, директори, филиали, служители и служители. Потребителите на консултанти не са част от Stumari.
 5. „Потребителят“, „Вие“ и „Вашият“ се отнасят за лицето, компанията или организацията, която е посетила или използва Уебсайта и / или Услугата. Потребителят може да бъде Юридически клиент, Потребител-консултант, и двете, или нито едното, нито другото.
 6. „Потребители на консултанти“ се отнасят за регистрирани потребители на консултанти в правната област, които могат да комуникират и да предоставят договори или консултантски услуги на Юридически клиенти или други потребители на Консултанти чрез Услугата. Потребителите на консултанти не са служители или агенти на Stumari. Моля, вижте раздел 6 от настоящото споразумение за повече информация за потребителите на консултанти.
 7. „Правни клиенти“ се отнасят до 1) Потребители, които подават заявки за предложения от Потребители-консултанти за предоставяне на правни услуги срещу заплащане („Работа“); и 2) Потребители, които сключват договор с Потребители-консултанти за допълнителна работа, която, за целите на раздел 7 по-долу, може да включва постоянна заетост извън първоначалната работа, която е установила връзката между Потребителя и Юридическия клиент. Потребителите на консултанти могат да подават предложения („Оферти“) за такива работни места и могат също така да установят условия за взаимоотношенията с Юридическия клиент чрез подписано писмо за ангажиране или друго писмено споразумение. Моля, вижте раздел 6 (б) за повече информация относно работни места, оферти и юридически клиенти
 8. „Съдържание“ се отнася до съдържание, представено или показвано чрез уебсайта, включително без ограничение текст, документи, информация, данни, статии, мнения, изображения, снимки, графика, софтуер, приложения, видео записи, аудио записи, звуци, дизайн, функции, и други материали, които са достъпни на уебсайта. Съдържанието включва, без ограничение, генерирано от потребители съдържание, което може да бъде предоставено от всеки потребител на Stumari (легален клиент или потребител на консултант).

 

 1. За услугата "Стумари".

Услугата Stumari е платформа за сътрудничество и комуникация между юридически специалисти и тези, които търсят правна помощ. Услугата Stumari предоставя достъп до виртуалната общност на Stumari на професионални потребители на консултанти; лесно сътрудничество чрез инструментите за управление на комуникацията на Stumari; управление и съхранение на документи; и прости, сигурни инструменти за плащане и фактуриране.

 

 1. Stumari не е юридическо дружество. Stumari не предлага законно представителство. Stumari не предлага правни съвети, правни становища, препоръки, препоръки или консултации. Потребителите на консултанти не са служители или агенти на Stumari. Stumari не участва в споразумения между Потребители или в представителството на Потребителите. В никакъв момент Stumari не може да носи отговорност за действията или бездействията на всеки Потребител-консултант, който извършва консултантски услуги за вас.

 

 1. Stumari не е адвокатска услуга или агенция по заетостта. Stumari не е адвокатска служба или агенция по заетостта. Stumari не избира или одобрява всеки отделен потребител на консултант за обслужване на правен клиент. Докато Stumari прилага търговски разумни усилия, за да потвърди, че регистрираните потребители на консултанти са лицензирани адвокати, ние не поемаме никакви гаранции, гаранции или представителство по отношение на юридическата способност, компетентност, качество или квалификация на всеки потребител-консултант. Stumari не гарантира и не гарантира, че Потребителите на консултанти са покрити от застраховка за професионална отговорност. Stumari насърчава юридическите клиенти да проучат всеки потребител на консултант, преди да приемат професионални съвети.

 

 1. Stumari не ваучи за никой от своите Потребители. Stumari просто предоставя платформа, на която тези, които търсят правна помощ, могат да общуват и да осъществяват контакти с юридически специалисти. Stumari не одобрява никой от своите Потребители-консултанти и не санкционира изявления, които Консултантските потребители правят в платформата. Stumari не представя представителство по отношение на квалификацията на адвокатски услуги, които не са адвокати.

 

 1. Stumari не гарантира резултати. От време на време Юридическите клиенти могат да изпращат отзиви на потребители на консултанти; тези прегледи не представляват гаранция, гаранция или прогноза относно резултата от бъдещи правни въпроси. Stumari няма да носи отговорност или отговорност за какъвто и да е вид за което и да е генерирано от потребители съдържание или правни съвети, които срещате на или чрез уебсайта, и всяко използване или упование на генерирано от потребители съдържание или правни съвети е единствено на ваш собствен риск.

 

 1. Използването на Stumari не създава връзка между адвокат и клиент със Stumari. Stumari не предлага правни съвети или услуги. Всяко използване на услугата Stumari не е предназначено и не създава отношения между адвокат и клиент. Всяка комуникация чрез Stumari не може да бъде поверителна. Stumari не носи отговорност за действията или бездействията на който и да е потребител на Консултант, извършващ консултантски услуги за вас.

 

 

 1. Отговорности на потребителя. Вие и вие сами носите отговорност за вашия акаунт и всичко, което се случва, докато сте влезли в или използвате акаунта си. Вашата сигурност е ваша отговорност.

 

 1. Защита на потребителския акаунт. Ако се регистрирате за Услугата, ще създадете персонализиран акаунт, който включва уникално потребителско име и парола за достъп до Услугата и за получаване на съобщения от Stumari. Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под акаунта и всички други действия, предприети във връзка с акаунта. Вие се съгласявате незабавно да уведомявате Stumari за всяко неправомерно използване на акаунт или всяко друго нарушение на сигурността. Ние няма да носим отговорност за задължения, загуби или щети, произтичащи от неправомерно използване на вашия компютър, мобилно устройство или друго компютърно устройство и / или акаунт. “

 

 1. Връзка с потребители на консултанти. Тъй като не можем да гарантираме годността на някой от нашите Потребители-консултанти за вашите специфични нужди, ние насърчаваме юридическите клиенти да проучат всеки Потребител-консултант, преди да приемат професионален съвет. Юридическите клиенти могат също да поискат писмен договор за юридически ангажимент, определящ условията, обхвата, ограниченията и условията на представителството.

 

 1. Без разчитане на генерирано от потребители съдържание. Съдържанието, генерирано от потребители, публикувано на уебсайта, като публикации в блогове, се предоставя само с информационна цел, без да е сигурно, че Създаденото от потребители съдържание е вярно, правилно или точно. Съдържанието, генерирано от потребители, не е заместител на професионални правни съвети или молба за предлагане на правни съвети относно конкретни факти. Не трябва да отлагате или да се отказвате от търсенето на правна консултация или да пренебрегвате професионални правни съвети въз основа на Създадено от потребители съдържание. Забавянето с търсенето на такъв правен съвет може да доведе до отказ от всякакви претенции, които може да имате, в зависимост от приложимия (те) давност (и). Съдържанието, генерирано от потребители, не се регулира от никоя държава или национална адвокатска асоциация.

 

 1. Спазване на законите. Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате пълномощия и сте на пълнолетие във вашата юрисдикция да се обвързвате с настоящото споразумение; (ii) използването на Услугата ще бъде единствено за цели, разрешени от настоящото Споразумение; (iii) използването на Услугата няма да наруши или присвои незаконно правата върху интелектуалната собственост на трета страна; и (iv) вашето използване на Услугата ще съответства на всички местни, държавни и федерални закони, правила и разпоредби, както и с всички други политики на Stumari.

 

 1. Използвайте и провеждайте ограничения, Имате право да използвате услугата, стига да спазвате няколко основни правила. Следните ограничения за използване и ограничения за поведение са основните правила, които очакваме потребителите да спазват, докато използват Услугата. Ние не носим отговорност за съдържанието, което нашите потребители публикуват, и имаме право да закриваме акаунти, ако се наложи.
 2. Забранено съдържание. Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма да предавате никакво Съдържание (включително софтуер, текст, изображения или друга информация), което
 3. е незаконна или насърчава незаконна дейност
 4. осквернява, тормози, злоупотребява, заплашва или подбужда към насилие спрямо всеки индивид или група

III. е порнографска, дискриминационна или по друг начин жертва или сплашване на индивид или група въз основа на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане

 1. е спам, машинно или произволно генериран, представлява неразрешена или непоискана реклама, писма с вериги, всяка друга форма на нерегламентирано искане или всякаква форма на лотария или хазарт;
 2. съдържа или инсталира всякакви вируси, червеи, злонамерен софтуер, троянски коне или друго съдържание, което е проектирано или предназначено да наруши, повреди или ограничи функционирането на който и да е софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване или да повреди или получи неправомерен достъп до всякакви данни или друга информация на която и да е трета страна;
 3. нарушава правото на собственост на която и да е страна, включително патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права, право на публичност или други права

VII. представя себе си за всяко лице или образувание, включително някой от нашите служители или представители; или

VIII. нарушава поверителността на която и да е трета страна.

 

 1. Потребителите трябва да са над 18-годишна възраст. Вие представяте, че сте над 18-годишна възраст. Stumari не е насочен към съдържанието ни към деца или тийнейджъри под 18 години, а ние не разрешаваме на потребители под 18 години в нашата услуга. Ако научим за всеки Потребител на възраст под 18 години, незабавно ще закрием акаунта на този Потребител.

 

 1. Няма отговорност за взаимодействията на потребителите; Stumari може да наблюдава взаимодействията. Всяка отговорност, загуба или щети, възникнали в резултат на взаимодействия на Потребителя, включително, без ограничение, Публикувания на работа, които въвеждате или получавате чрез използването на Услугата, е изцяло ваша отговорност. По наша преценка, ние или технологията, която използваме, можем да следим и / или записваме общите ви взаимодействия със Услугата, макар и не спецификата на вашите правни взаимодействия.

 

 1. Право за прекратяване на акаунти. Ние имаме право (макар и да не е задължение) по свое усмотрение да определим дали дадено поведение на Потребителя е подходящо и спазва ли тези Условия за ползване, или да прекратим или откажем достъп и използване на Услугата на който и да е Потребител за всеки причина, със или без предварително уведомление.

 

 1. Генерираното от потребителите съдържание. Вие притежавате вашето съдържание, но ни разрешавате определени права върху него, така че да можем да показваме и споделяме съдържанието, което публикувате. Имаме право да премахваме съдържание, ако се наложи.

 

 1. Отговорност за генерирано от потребители съдържание. Можете да създавате съдържание, писмено или по друг начин, докато използвате Услугата („Създадено от потребители съдържание“). Вие носите пълна отговорност за съдържанието и за всяка вреда, произтичаща от всяко генерирано от потребители съдържание, което публикувате, качвате, свързвате или предоставяте по друг начин чрез Услугата, независимо от формата на това съдържание. Всяка отговорност, загуба или повреда, възникнали в резултат на използването на съдържание, генерирано от потребители, което предоставяте на достъп или достъп чрез използването на Услугата, е изцяло ваша отговорност. Ние не носим отговорност за публично показване или злоупотреба с вашето генерирано от потребители съдържание.

 

 1. Право на публикуване. Вие заявявате и гарантирате, че имате право да публикувате цялото съдържание, генерирано от потребители, което изпращате. По-конкретно, вие гарантирате, че сте напълно спазили лицензи на трети страни, свързани с генерирано от потребители съдържание, и сте предприели всички необходими стъпки, за да преминете към крайните потребители всички необходими условия.

 

 1. Stumari може да променя или премахва съдържание. Ние имаме право (макар и да не е задължение) по собствено усмотрение да определим дали подходящо или не всяко генерирано от потребители съдържание и спазва ли тези Условия за ползване, или да откажем или премахнем всяко генерирано от потребители съдържание, което според нашето разумно мнение , нарушава всяка политика на Stumari или по някакъв начин е вредна, неподходяща или несъмнена. Освен това Stumari си запазва правото да прави форматиране и редактиране и да променя начина, по който се генерира потребителско съдържание на уебсайта.

 

 1. Притежаване на генерирано от потребители съдържание. С изключение на Съдържание, което произхожда от Stumari, ние не претендираме за собственост върху съдържание, което се предава, съхранява или обработва във вашия акаунт. Вие запазвате цялата собственост върху, генериран от потребители съдържание, което публикувате. Можете да контролирате достъпа до генерираното от вас съдържание чрез настройки в потребителския си акаунт.

 

 1. Предоставяне на лиценз. Единствено, за да разрешите на Stumari да използва съдържанието, което качвате в Услугата разумно, без да нарушава правата, които имате в нея, вие ни предоставяте следните права: като публикувате всяко Съдържание чрез Уебсайта, изрично предоставяте на Stumari и на нашите наследници цял свят, който не може да бъде предоставен под пълноценно ползване -платен и без лиценз лиценз за използване, възпроизвеждане, показване, промяна, адаптиране, разпространение и изпълнение на Съдържанието във връзка с бизнес целта на Stumari. Този лиценз не предоставя на Stumari правото да продава генерирано от потребители съдържание или по друг начин да го разпространява извън нашия уебсайт. Този лиценз ще бъде прекратен в момента, в който Съдържанието бъде премахнато от Уебсайта.

 

 1. Потребители на консултанти. Потребителите на консултанти са независими юридически специалисти, които предлагат да извършват консултантски услуги за бъдещи правни клиенти. Те не са служители на Стумари.

 

 1.     Няма връзка между адвокат и клиент чрез използване на уебсайтове. Използването на уебсайта Stumari може да не създава отношения адвокат-клиент с Потребители-консултанти. Информация, публикувана или предоставена на или чрез Уебсайта, включително, без ограничение, всякакви отговори на правни въпроси, публикувани на Уебсайта; информация в ръководствата и документите на Stumari; информация, публикувана публично на Уебсайта; или информацията, изпратена в непоискано съобщение до Потребител, не е предназначена като правен съвет, не е поверителна и не създава отношения адвокат-клиент. Счита се за генерирано от потребители съдържание.

 

 1. Връзка между адвокат и клиент чрез използване на услугата. Отношение между адвокат и клиент може да се създаде чрез използването на Услугата само между Потребители и Потребители-консултанти. Юридическите клиенти могат да публикуват задания чрез услугата. Потребителите на консултанти могат да подават оферти и да договарят подробности за тези работни места преди приемането. След приемането обхватът на представителство на Консултантски потребител е строго ограничен до въпроса, договорен в офертата, освен ако Юридически клиент и Потребител-консултант впоследствие не формализират споразумението си чрез подписано писмо за ангажиране или друго писмено споразумение, в този случай най-новото писмено споразумение ще бъде има предимство пред предварително прието предложение. Наддаването не е заместител на лична или телефонна консултация с адвокат, лицензиран да практикува във вашата юрисдикция по Вашия конкретен правен въпрос и не трябва да разчитате на информация, съдържаща се в офертата, като правен съвет. Stumari полага всички разумни усилия, за да гарантира поверителността на офертите и други лични съобщения на нашата Услуга, но не може да гарантира поверителност. Комуникациите, изискващи конфиденциалност, трябва да се извършват извън услугата Stumari, например по телефона.

 

 1. Отговорности на потребителя. Потребителите на консултанти са изцяло отговорни за гарантирането, че всяка информация, искания или реклами, които те публикуват или поставят на уебсайта, включително без ограничение Съдържание, генерирано от потребители, и всякаква комуникация, която могат да имат с бъдещите клиенти чрез Уебсайта или Услугата, да отговаря напълно на всички приложими закони и правила за професионално поведение, включително тези, които се отнасят до нерегламентираната практика на закона и тези, които регулират формата, начина или съдържанието на комуникация с клиенти, реклама или други въпроси.

 

 1. Плащане на потребители на консултанти. Определени конкретни условия уреждат Потребителите на консултанти и плащането.

 

 1.          Stumari не е страна по договори. Юридическите клиенти могат да сключват договор с Потребители-консултанти чрез публикуване и приемане на Работа. Такива договори са единствено между Юридическия клиент и Потребителя-консултант. Stumari няма да бъде страна по никакви договори за работа, изпратени чрез нашата услуга, освен ако не е публикувана от служител на Stumari. Stumari улеснява тези договори, като предоставя платформа за управление на комуникациите и инструменти за разплащане.

 

 1.         Всички юридически такси се заплащат за потребители-консултанти. Stumari не предоставя правни услуги и не таксува правни услуги. Плащанията, извършени на Потребители на Консултант чрез платформата за плащане на Stumari, се прехвърлят директно в платежната сметка на Потребителя на Консултанта, намалена с всички свързани такси за услуги и обработка (например такси за кредитни карти).

 

iii. Потребителите консултанти ще получават плащане чрез услугата за всички потребителски транзакции. Потребителите-консултанти, които получават Работа чрез Услугата, получават плащане чрез Услугата за всички транзакции, свързани с този Потребител, включително последващи транзакции, които не са задължително свързани с първоначалната Работа. Ако юридически клиент не желае или не може да извърши плащане чрез Stumari, Потребителят консултант се съгласява да уведоми Stumari за всяко ново споразумение за плащане. Плащането от юридически клиент на консултант-потребител, извършено извън услугата без предварително уведомяване на Stumari, представлява пълен отказ от двете страни на гаранцията за плащане / защита на спорове от Stumari, както е обсъдено в раздели 14 и 15 по-долу, дори ако те могат да се отнасят до предишни плащания, извършени в рамките на услугата.

 

 1. Промоционални кодове и кредити. Stumari може по свое усмотрение да създаде промоционални кодове, които могат да бъдат изкупени за кредит по сметка или други функции или предимства, свързани с услугите на Потребител на Консултант, при спазване на следните условия и всякакви допълнителни условия, които Stumari установява на база промоционален код ( „Промо кодове“). Определени конкретни условия уреждат Потребителите на консултанти и плащането.
 2.          Използването на промо кодове не означава връзка между адвокат и клиент. От време на време Юридическите клиенти могат да имат достъп до отстъпки, предоставени от Stumari, които отчасти използват средствата на Stumari, за да платят за част от юридическите такси, платени от Legal Clients на потребителите на консултанти. Използването на такива талони не предполага никакви отношения между адвокат и клиент между Stumari и Потребителите-консултанти, когато купон се използва за платени сметки от Юридически клиент.
 3. Промо кодовете трябва да се използват от предназначената им аудитория, по предназначение и по законен начин.

 

Промо кодовете не могат да се дублират, продават или прехвърлят по какъвто и да е начин или да бъдат предоставени на широката публика (независимо дали са публикувани на публичен форум или по друг начин), освен ако изрично не е разрешено от Stumari. Промо кодовете нямат парична стойност и могат да изтекат или да бъдат деактивирани от Stumari по всяко време, по каквато и да е причина, преди да използвате. Stumari си запазва правото да задържи или приспадне кредити или други функции или предимства, получени чрез използването на промо кодове от вас или друг потребител в случай, че Stumari прецени или вярва, че използването или изплащането на промоционалния код е било грешка, измама, незаконно или в нарушение на приложимите условия за промоционален код.

 

 1. Потребителски оферти за работа на потребители-консултанти.

 

7.1      Такса за успех за заетост.  В случай, че Потребител-консултант приеме предложение за работа („Закрита заетост“), направено от Потребител (всеки, „Работодател потребител“), независимо дали за неопределен или определен срок, по време или в рамките на осемнадесет (18) месечния период (такъв период, „Период на покритата оферта“) след като Потребителят-консултант започне първоначалната работа за такъв Потребител (всеки „Покрита оферта“), се прилагат следните условия:

 

 1. За потребители на консултанти.

Всеки потребител на консултант се съгласява, че (1) ако получите покрита оферта, незабавно ще уведомявате Stumari за първоначалната си дата на покрита заетост („началната дата“) и ключовите условия на такава покрита оферта (и незабавно уведомявате Stumari в писмена форма, ако че началната дата или условията на оферта се променят по всяко време), (2) ще предоставите на Stumari (a) копие на напълно изпълнена покрита оферта или (b) да изпълните документ между вас, потребителя работодател и Stumari, в който се посочва материал условия за наемане на работа, включително, наред с други неща, начална дата и обезщетение, незабавно след подписването на писмо с оферта за покрита заетост между вас и потребителя работодател („ефективна дата“), както писмено се изисква от Stumari, и (3) вие незабавно ще уведоми писмено Stumari след прекратяване на работата ви като служител в случай, че (а) Потребител на работодател прекрати Вашата покрита заетост въз основа на незадоволително изпълнение в рамките на деветдесет (90) дни от датата, на която Вашата покрита заетост започнете, или (б) доброволно прекратявате покритата си заетост в рамките на деветдесет (90) дни от датата, на която е започнала вашата покрита заетост. В случай, че преди датата на започване, вие или Потребителят-работодател избере да не започне трудовото правоотношение, предвидено в обхванатата оферта, незабавно ще уведомите Stumari писмено.

 

 1. За потребители на работодатели.

Когато Потребител на Консултант приеме Вашата Покрита оферта, вие се съгласявате да платите такса за успех на Stumari (всяка, „Такса за успех“), равна на следния процент от основната заплата на Потребителя на Консултанта, посочена в Покритата оферта („Основа на Потребителя на Консултанта“ Заплата ”), чиято сума се дължи и изплаща не по-късно от тридесет (30) дни след началната дата и по друг начин в съответствие с първото изречение на всеки от раздел 13.б. и раздел 13.г. на този закон:

Ако началната дата настъпи на или преди следващия брой дни след началото на първоначалния работодател Потребител-Потребител Консултант Работна база Основна заплата Процент

1-182 дни 15%

183-365 дни 10%

366-550 дни 5%

≥ 551 дни 0%

 

С приемането на тези Условия за ползване, Потребителският потребител се съгласява, че Stumari е оправомощен незабавно да фактурира акаунта на Потребителя на всички дължими и платими такси за Успех по настоящото споразумение и че не се изисква допълнително известие или съгласие.

 

 

7.2 Разпоредби за такса успех

 

Независимо от горното, в случай на спор за такса за успех, ако Потребителят-работодател може да установи, че Потребителят-работодател е имал активен процес (както е дефиниран по-долу) с Потребителя-консултант, преди да използва уебсайта и / или услугата на Stumari (напр. Потребителят-консултант вече е започнал процеса на интервю с Потребителя-потребител и такъв процес не е бил прекратен или Потребителят-работодател е получил резюмето на Потребителя-консултант от агенция по заетостта или хедхънтър и е бил под активно разглеждане от Потребителския потребител), може да бъде освободен от заплащане на таксата за успех Окончателното определяне дали таксата за успех се дължи от страна на Потребителя Потребител за приета покрита оферта ще бъде само по преценка на Stumari. За целите на настоящия документ „Активен процес“ означава непрекъсната директна, интерактивна комуникация в активен контекст за набиране или наемане на работа, когато не е взето решение да се задържа или отхвърли кандидат, в рамките на три (3) месеца преди използване уебсайта и / или услуги за потребител на консултант, който съществува в системата за проследяване на кандидатите на работодателя или е предоставен от агенция за набиране на персонал.

 

Ако сте ПОТРЕБИТЕЛ НА РАБОТОДАТЕЛ, който използва нашия уебсайт и / или услуга, вие се съгласявате с тези разпоредби за такса успех. Ако не сте съгласни с някоя от тези разпоредби, моля, прекратете акаунта си незабавно и преустановете използването на нашия уебсайт и услуги. ВАШАТА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА УСПЕХАЩА ТАКСА ИЗКЛЮЧВА НЯКОЙ ПРЕКРАТКА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. Ако Потребител на работодател заобиколи нашия Сайт и / или Услуги след откриване на Потребител на Консултант чрез нашия Сайт и / или Услуги и впоследствие наеме този Потребител Консултант, на Потребителя Работодател ще бъде таксувана такса за успех, равна на 25% от Базовата заплата на Консултанта Потребителят и Stumari могат по свое усмотрение да закрият акаунта на Stumari на Потребителя.

 

7.3      Възстановявания.

 

Ако (а) Потребител-работодател наеме Потребителски консултант и прекрати работата на Потребителския консултант въз основа на незадоволително изпълнение в рамките на деветдесет (90) дни от Началната дата, (б) Потребителски консултант доброволно прекратява работата си в рамките на деветдесет (90) дни от началната дата или (в) Потребителски консултант не започва работа, тъй като или Потребител Потребител, или Потребителски консултант избират да не започват трудовото правоотношение, предвидено в Покритата оферта (всеки, „Събитие за прекратяване“), след писмено получаване и потвърждение от такава информация, Stumari ще възстанови изцяло на Потребителя Работодателя таксата за успех, свързана с прекратяващия Потребител Консултант.

 

 1. Съдържание на трети страни. На уебсайта на Stumari може да има съдържание от трети страни, като публикации в блогове, написани от други потребители или връзки към други уебсайтове. Тъй като не можем да контролираме това съдържание, ние не носим отговорност за това съдържание или за уебсайтовете, към които съдържанието може да се свързва.

 

 1. Достъп до съдържание на трети страни. Използвайки Услугата, вие ще имате достъп до Съдържание, принадлежащо или произхождащо от трети страни („Съдържание на трети страни“). Използването на Услугата е съгласие на Stumari да ви представи това Съдържание. Вие признавате цялата отговорност за използването на съдържанието на трети страни и поемате целия риск за това.

 

 1. Няма отговорност за съдържание на трети страни. Като част от Услугата, Stumari може да ви предостави удобни връзки към уебсайтове или сайтове на трети страни, както и други форми на Съдържание на трети страни. Тези връзки се предоставят като любезност към абонатите на Услугата. Ние нямаме контрол върху уебсайтове или съдържание на трети страни или предлаганите в тях промоции, материали, информация, стоки или услуги. Свързвайки се с такова съдържание, ние не представяме или не предполагаме, че приемаме или подкрепяме, нито сме отговорни за точността или надеждността на всяко мнение, съвет или изявление, направено от страни, различни от Stumari. Ние не носим отговорност за съдържание на трети страни, до което се осъществява достъп до нашия уебсайт. Ако решите да напуснете уебсайта и да получите достъп до съдържание на трети страни, го правите на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че нашите условия и правила вече не се уреждат. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практики за поверителност и събиране на данни, на всяко такова съдържание.

 

 1. Без разрешение за използване на съдържание от трети страни. Настоящото Споразумение не Ви упълномощава да разпространявате, публично показвате, публично изпълнявате, предоставяте на разположение, променяте или използвате по какъвто и да е начин каквото и да е съдържание на трети страни, освен както е разрешено от условията и условията на Stumari.

 

 1. Нарушение на авторско право и правилата на DMCA. Ако смятате, че материалът, намиращ се или свързан със Stumari, нарушава вашите авторски права, моля, уведомете Stumari в съответствие с нашата политика за защита на авторските права в цифровото хилядолетие.

 

 1. Прекратяване на сметките на многократни нарушители. Stumari зачита правата на интелектуална собственост на другите и изисква нашите Потребители да направят същото. Съгласно 17 USC 512 (i) от Закона за авторското право на САЩ, ние ще прекратим достъпа на потребителя до и използването на уебсайта, ако при подходящи обстоятелства потребителят бъде определен като повторен нарушител на авторските права или други права на интелектуална собственост. на Стумари или други. Можем да прекратим достъпа за участници или потребители, за които многократно се установява, че предоставят или публикуват защитено съдържание на трети страни без необходими права и разрешения.

 

 1. Известия за сваляне на DMCA. Ако сте собственик на авторски права или агент на собственик на авторски права и вярвате, че добросъвестно, че всички материали, предоставени в Услугата, нарушават Вашите авторски права, можете да изпратите известие съгласно Закона за авторското право върху цифровото хилядолетие (вижте 17 USC 512) („DMCA“), като изпратите писмено правилно форматирано известие за сваляне до посочения от Stumari агент по авторско право на 580 Market St, № 500, Сан Франциско, Калифорния 94104.

 

 1. Отговор на известия за сваляне на DMCA. Ако Stumari предприеме действия в отговор на известие за нарушение, той ще направи добросъвестен опит да се свърже със страната, която е предоставила такова съдържание, чрез последния имейл адрес, ако има такъв, предоставен от тази страна на Stumari. Всяко известие за нарушение на DMCA може да бъде изпратено на страната, която е предоставила съдържанието, или на трети страни, като ChillingEffects.org.

 

 1. Насрещни съобщения. Ако смятате, че вашето генерирано от потребителите съдържание, което е премахнато от уебсайта, не нарушава или че имате разрешение от собственика на авторските права, агента на собственика на авторските права или в съответствие със закона, за публикуване и използване на изпратеното от вас съдържание към уебсайта, можете да изпратите правилно форматирано насрещно уведомление до агента за защита на авторските права на Stumari, използвайки информацията за контакт, посочена по-горе.

 

 1. Отговор на насрещни известия на DMCA. Ако насрещното уведомление бъде получено от агента за авторско право на Stumari, Stumari може да изпрати копие от насрещното уведомление до оригиналната жалбоподателка, като информира такова лице, че може да възстанови премахнатото съдържание след 10 работни дни. Освен ако собственикът на авторските права не подаде иск за искане на съдебна заповед срещу доставчика на съдържание, член или потребител, премахнатото съдържание ще бъде възстановено на уебсайта след 10 до 14 работни дни след получаване на насрещното уведомление.

 

 1. Известие за интелектуална собственост Stumari запазва цялата собственост върху нашата интелектуална собственост, включително нашите авторски права, патенти и търговски марки.

 

 1. Без трансфер. Stumari запазва собствеността върху всички права на интелектуална собственост от всякакъв вид, свързани с уебсайта и услугата, включително приложимите авторски права, патенти, търговски марки и други права на собственост. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта и Услугата, могат да бъдат търговски марки на други трети страни. Настоящото споразумение не прехвърля от нас на вас никаква интелектуална собственост на Stumari или трета страна и всички права, право на собственост и интерес към и към тази собственост ще останат (както между страните) единствено при нас. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени съгласно настоящото споразумение.

 

 1. По-конкретно, Stumari, Stumari.com и всички други търговски марки, които се появяват, се показват или се използват на уебсайта или като част от Услугата са регистрирани или общоприети търговски марки или марки на услуги на Stumari, Inc. Тези търговски марки не могат да бъдат копирани. , изтеглени, възпроизведени, използвани, модифицирани или разпространени по какъвто и да е начин без предварително писмено разрешение от Stumari, освен като неразделна част от всяко разрешено копие на Съдържанието.

 

 1. Съобщения по имейл, Ние използваме имейл и електронни средства, за да поддържаме връзка с нашите потребители.

 

 1. Необходими електронни комуникации. За договорни цели вие (i) се съгласявате да получавате съобщения от Stumari в електронна форма чрез имейл адреса, който сте изпратили или чрез Услугата; и (ii) се съгласявате, че всички Условия за ползване, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Stumari ви предоставя по електронен път, отговарят на всички законови изисквания, които биха изпълнили такива съобщения, ако бяха писмено. Този раздел не засяга вашите права, които не могат да се отменят.

 

 1. Юридическо известие за Stumari трябва да бъде в писмена форма. Комуникациите, направени чрез електронна поща или системата за лични съобщения на Услугата, няма да представляват правно предизвестие на Stumari или някой от нашите служители, служители, агенти или представители във всяка ситуация, когато известието до Stumari се изисква от договор или друг закон или регламент.

 

 1. Прекратяване на договора. Можете да анулирате това Споразумение и да затворите акаунта си по всяко време. Прекратяването на услугата Stumari не прекратява отношенията или задълженията на адвокат и клиент.
 2. Можете да прекратите настоящото споразумение. Ако искате да прекратите настоящото споразумение или акаунта си в Услугата, можете просто да прекратите използването на Stumari. Ако искате да изтриете данните на вашия потребителски акаунт, моля, свържете се със Stumari на [имейл защитен] Ние ще запазим и използваме Вашата информация, както е необходимо, за да се съобразим с нашите законови задължения, да разрешим спорове и да приведем в изпълнение нашите споразумения, но с изключение на законовите изисквания, ще изтрием пълния Ви профил в рамките на 30 дни.

 

 1. Stumari може да прекрати настоящото споразумение. Stumari може да прекрати достъпа ви до всички или до която и да е част от Уебсайта по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, в сила незабавно.

 

 1. Връзки между прекратяване на адвокат и клиент. Прекратяването на връзката ви със Stumari не засяга отношенията ви с който и да е консултант или клиент, които сте задържали чрез услугата Stumari. Всички правни, договорни и етични задължения, задължения и отговорности преживяват прекратяването на отношенията на Stumari.

 

 1. Някои разпоредби преживяват прекратяването. Всички разпоредби на настоящото споразумение, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, ще преживеят прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

 

 1. Плащане и транзакции.

 

 1. Процес на плащане. Плащането ще бъде обработено, както е посочено в предложението и / или фактурата и уговорено от правния клиент и потребителя консултант. Когато дадено задание (или негов сегмент, както е предварително уговорено в писмена форма от правния клиент и потребителя-консултант), бъде означено като завършено от потребителя-консултант, Stumari ще информира правния клиент, че работата (или негов сегмент е предварително уговорена) в писмена форма от правния клиент и потребителя консултант) е завършен. След това юридическият клиент трябва да плати договорената сума или да поиска промени. Ако правният клиент не е предприел действия след 10 дни, Stumari ще има право да таксува кредитната карта, банковата сметка или сметката на PayPal на правния клиент за пълната сума на договорената такса или безспорна фактура, включително приложима услуга или обработка такси. Юридическият клиент може да подаде спорове за плащане до [имейл защитен] при условие, че той или тя се придържа към другите условия, посочени в раздел 14 (Процедури за разрешаване на спорове между юридически клиент-консултант).

 

 1. Отговорност за плащане. Вие носите отговорност за всички такси, включително данъци, услуги и такси за обработка, свързани с използването на Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате да платите на Потребителя-консултант чрез Stumari сумата, договорена в офертата или безспорната фактура, и свързаните с нея такси за услуги и обработка, освен ако не оспорите фактурата, като изпратите имейл до [имейл защитен] и да се придържат към другите условия, посочени в раздел 15 (Процедури за разрешаване на спорове между юридически клиент-консултант). Вие носите отговорност да ни предоставите валидно платежно средство.

 

 1. Отговорността на Стумари. Stumari се съгласява да ви представи пълна фактура на всяко таксуване преди таксуване на вашата кредитна карта или PayPal акаунт. Stumari се съгласява да плати на съответния Потребител Консултант получената сума, намалена с таксите за обслужване или обработка, ако има такива.

 

 1. Разрешение за плащане. Съгласявайки се с тези условия, вие давате разрешение на Stumari да таксува вашата файлова кредитна карта, PayPal акаунт или други одобрени методи за плащане за такси, които упълномощавате Stumari да удовлетворят. В зависимост от вашите спецификации на офертата, Stumari може да ви таксува еднократно или периодично. Вие упълномощавате Stumari да ви таксува цялата дължима сума на всеки Потребител Консултант чрез Услугата, както и всички приложими такси за обслужване и обработка. За избягване на съмнение, в случай, че в конкретен случай Потребител-консултант използва Услугите, само за да ви фактурира за правни услуги, различни от тези, които са предмет на оферта, като постави вашата кредитна карта или PayPal акаунт във файл със Stumari или на нашия трети страни за обработка на плащания, вие потвърждавате и се съгласявате, че условията за плащане, посочени в този раздел 12, се прилагат.

 

 

 1. Проверена гаранционна гаранция за ограничен потребител, Stumari гарантира плащането на всеки фактуриран потребител на фактура на Консултант за завършване на работни места (или негов сегмент, както е предварително договорено писмено от Юридическия клиент и Потребителя на консултанта) за Юридически клиенти („Ограничена гаранция за плащане“ на Stumari) следните условия („Условия за ограничена гаранция за плащане“):

 

 1. Юридическият клиент не успя да удовлетвори фактурата на Проверения потребител на консултирания (сумата в долара на такава фактура, "Неплатена фактура сума") до края на десетия (10-ия) календарен ден след подаване на фактурата (такава дата, " Дата на плащане на законния клиент ”).

 

 1. Провереният консултант-консултант е подал до Stumari писмена претенция за неплатената фактурирана сума (i) в рамките на двадесет и един (21) календарни дни, започвайки от деня, непосредствено следващ датата на падежа на законния клиент (такъв период, „Провереният Период за подаване на иск за консултант “) и (ii) предоставят в разумни подробности фактите и обстоятелствата на работата, включително всяка обосновка, предоставена от правния клиент за неговото / нейното невъзможност да извърши такова плащане и / или обосновка, която адвокатът може да предостави вярата спекулира защо клиентът отказва да извърши плащане (такова искане, „Искане с ограничена гаранция за плащане“). Неподаването на искането за ограничена гаранция за плащане в рамките на Периода за подаване на иск за потвърден консултант представлява постоянният отказ на този потребител от правото му да получи неплатената фактурирана сума от което и да е физическо или юридическо лице, включително Stumari и правния клиент. Доколкото Stumari определя по своя собствена и абсолютна преценка, че е търговски разумно да го направи, той може да продължи усилията си по събиране с правния клиент и ако успее, провереният потребител консултант ще получи своята част от събраната сума, минус всички разумни разходи за събиране на Stumari от джоба, съгласно 12.e по-горе.

 

 1. В случай, че провереният консултант-потребител подаде искане за ограничена гаранция за плащане в рамките на периода за подаване на искове за верифициран консултант, и такова искане съдържа информацията, посочена в точка 14.б. по-горе, Stumari ще се опита добросъвестно да работи с правния клиент и проверен консултант-потребител за период до седем (7) календарни дни от датата на искането за ограничена гаранция за плащане (такъв период, „Оспорваното дело, свързано с плащанията“ Период на посредничество ”) за разрешаване на въпроса, който е предмет на искането за ограничена гаранция за плащане („ Оспореното дело, свързано с плащане “). В случай че спорното дело, свързано с плащанията, бъде успешно разрешено в рамките на Периода за посредничество относно свързаните с плащанията спорни въпроси, всеки от правния клиент, проверен потребител на консултант и, ако е уместно, Stumari ще предприеме договорените стъпки за изпълнение на договореното резолюция.

 

 1. В случай, че свързаното с плащанията оспорвано дело остане нерешено в края на периода на посредничество, свързано с плащанията, не по-късно от седмия (7-ия) календарен ден след края на периода на посредничество относно свързаните с плащанията спорни въпроси ( датата, на която такова определение се съобщава в писмен вид на правния клиент и проверен консултант на потребителя, „Дата за определяне на оспорваната сума на Stumari“), Stumari ще вземе решение по свое собствено и абсолютно преценка („Решение по оспорваното въпрос на Stumari“), на базата на информацията, предоставена дотогава от проверен консултант-потребител и, ако е предоставен, от правния клиент, относно това дали естеството и качеството на правните услуги, предоставяни във връзка със свързаната работа, са в съответствие с отрасловите стандарти, разпоредбите на свързаната оферта и настоящите условия и условия. Ако Stumari реши спорното дело, свързано с плащането, в полза на проверения потребител-консултант, Stumari ще преведе неплатената фактурирана сума на проверения потребител-консултант в рамките на седем (7) календарни дни след датата на определяне на спорната сума на Stumari и на проверения потребител-консултант ще се счита, че е възложил на Stumari всички свои права по отношение на спорната материя, свързана с плащанията. Независимо от каквото и да е посочено тук или по друг начин противното, сумата в долари, търсена съгласно този раздел 14, не трябва да надвишава първоначално договорената сума между Юридически клиент и Проверен консултант Потребител по отношение на Работата или сума, впоследствие договорена в подписано писмо за ангажимент или друго писмено споразумение между страните и във всеки случай никога не трябва да надвишава 5,000 $ общо за всички неплатени фактури, изпратени от проверения консултант-потребител до правния клиент.

 

 1. Ако Stumari реши спорното дело, свързано с плащането, в полза на правния клиент, юридическият клиент вече не е длъжен да извършва плащането на неплатената фактурирана сума на проверения потребител-консултант и се счита, че е възложил всичките си права по отношение на свързаните с плащанията оспорени въпроси към Stumari към датата на определяне на оспорената сума на Stumari. В такъв случай провереният консултант-консултант (i) се счита, че се е отказал от правото си да търси такива суми от правния клиент, и (ii) има право да започне обвързващо арбитражно производство по отношение на неплатената фактурирана сума срещу Stumari, които са еквивалентни на тези производства, изложени в раздел 21.г. от настоящото (Арбитраж), като предостави на Stumari писмено известие за упражняването му на това право в рамките на десет (10) календарни дни след края на датата за определяне на оспорената сума на Stumari (такъв период, „Период за избор на арбитраж за плащане-спор“) ). В случай, че провереният консултант-консултант не упражни правото си да образува арбитражно производство по време на периода за избор на арбитраж на платежния спор, той или тя ще се откаже окончателно от правото си на плащане на неплатената фактурирана сума.

 

 1. Трябва ли Stumari да разбере, че кредитната карта на легален клиент, акаунтът на PayPal или други одобрени методи за плащане вече не са валидни или трябва да разберем, че Юридически клиент без основателна причина или не желае или не може да извърши плащане за работа или друга фактура за работа или неплатена фактура за Stumari, Stumari ще уведоми, че провереният потребител / потребителите на Юридическия клиент на потенциалния проблем, свързан с плащането (тук „Уведомлението“). Всички услуги, извършени от проверения потребител на Консултант преди уведомяването, са предмет на „Ограничена гаранция за плащане“, въпреки че всички услуги, извършени от проверения потребител на Консултант след уведомлението, няма да бъдат обект на „Ограничена гаранция за плащане“. Ако провереният потребител на консултант представи фактура на Юридическия клиент за услуги, извършени след известието, Stumari ще продължи да полага усилия за събиране на плащане за тези услуги, извършени от проверения потребител на Консултант.

 

 1. Процедури за разрешаване на спорове от легален клиент. В случай че Юридически клиент има добросъвестно убеждение, че естеството или качеството на правните услуги, предоставяни от проверен потребител на консултант във връзка със съответната работа, не съответстват на индустриалните стандарти или разпоредбите на свързаната оферта или тези условия и Условията или сумите, фактурирани за правните услуги, предоставяни от такъв Потребител Консултант, не са в съответствие с такава оферта (такава материя, „Спор, свързан с услугите“), той или тя ще бъде разрешена да удържа плащането на всякакви спорни суми, които са предмет на такава материя („суми за удържани плащания“), при спазване на следните условия („Условия за сума на удържаното плащане“):

 

 1. В рамките на десет (10) календарни дни от датата на съответната фактура (такъв период, „Период на известие за спорове на юридически клиент“), правният клиент изпраща писмено известие до Stumari, като излага в разумни подробности фактите и обстоятелствата, които са в основата на оспорваното дело, свързано с услугите (всяко, „Известие за оспорване, свързано с услуги“). Непредставянето на известие за спор, свързано с услуги, в рамките на Периода на известие за спор на правен клиент представлява постоянният отказ на този правен клиент от правото му да оспори сумите за удържано плащане, сумите ще бъдат начислени по делото на правния клиент кредитна карта, сметка в PayPal или други одобрени методи за плащане в съответствие с раздел 13.г. от настоящите Условия за ползване.

 

 1. В случай че юридическият клиент подаде известие за спор, свързано с услуги, в рамките на периода за известие за спор на юридическия клиент и такова искане съдържа информацията, посочена в точка 15.а. по-горе, Stumari ще се опита добросъвестно да работи с правния клиент и проверен консултант-потребител за период до петнадесет (15) календарни дни от датата на известието за оспорване, свързано с услуги (такъв период, „Оспорването, свързано с услугите“ Период на посредничество по въпросите ”) за разрешаване на спорното дело, свързано с услугите. В случай че спорното дело, свързано с услугите, бъде успешно разрешено в рамките на периода на посредничество за спорни въпроси, свързано с услугите, всеки от правния клиент, проверен потребител на консултант и, ако е уместно, Stumari ще предприеме договорените стъпки за изпълнение на договореното резолюция.

 

 1. В случай, че свързаното с услугите оспорвано дело остане нерешено при приключване на периода на посредничество за оспорваните въпроси, свързано с услугите, не по-късно от четиринадесетия (14-ия) календарен ден след края на периода на посредничество по спорните въпроси, свързани със услугите, Stumari взема решение по своя собствена и абсолютна преценка („Решението за оспорвано дело, свързано със услугите на Stumari“) и въз основа на информацията, предоставена по-горе от правния клиент и проверен консултант-потребител, дали естеството и качеството на правните услуги предоставени във връзка с работата, която е предмет на свързаните с услуги спорни въпроси, са били в съответствие с отрасловите стандарти, разпоредбите на свързаната оферта и настоящите Общи условия. Ако Stumari реши спорното дело, свързано с услугите, в полза на проверения потребител-консултант, юридическият клиент е длъжен да извърши плащането на сумите на удържаните плащания на такъв потребител-консултант в рамките на седем (7) календарни дни след датата, на която такъв Юридическият клиент се уведомява писмено за решението за оспорване на свързани с услугите Stumari („Известие за решение за оспорване на услуги, свързани със Stumari“). В случай, че правният клиент не успее да извърши своевременно плащане, Stumari ще преведе сумите на удържаните плащания на проверения потребител-консултант, който ще прехвърли правата си за възстановяване на тези суми на Stumari, който може по свое усмотрение да обработи плащането съгласно към раздел 13.г и / или да избере да упражни правата си и средствата за защита срещу правния клиент.

 

 1. Ако Stumari реши спорното дело, свързано с услугите, в полза на правния клиент, юридическият клиент вече не е длъжен да извършва плащането на сумите на удържаните плащания на проверения потребител-консултант и ще се счита, че е предоставил всичките му права по отношение на свързаните с услуги оспорвани въпроси към Stumari. В такъв случай провереният потребител-консултант (i) се счита, че се е отказал от правата си да търси такива суми от правния клиент, и (ii) има право да започне обвързващо арбитражно производство по отношение на удържаните суми за плащане срещу Stumari, които са еквивалентни на тези производства, изложени в раздел 21.г. от настоящото (Арбитраж), като предостави на Stumari писмено известие за упражняването му на такова право в рамките на десет (10) календарни дни след датата на Съобщението за решение за спорен въпрос, свързано с услугите (такъв период, „Период за избор на арбитраж, свързан с услугите“) ”). В случай, че провереният консултант-консултант не упражни правото си да образува арбитражно производство по време на периода за избор на арбитраж, свързан с услугите, той или тя ще се откаже окончателно от правото си на плащане на удържаните суми за плащане .

В случай, че провереният потребител на консултант и юридически клиент са се възползвали своевременно от правата, посочени в раздел 14 и раздел 15, процедурите, посочени в раздел 15, имат предимство пред процедурите, посочени в раздел 14, и проверения потребител Консултантът се съгласява за постоянно да се откаже от правото си да упражнява правата си, посочени в раздел 13, по отношение на фактите и обстоятелствата, свързани с спора, свързан с плащането. Процедурите, посочени в този раздел 15, се наричат ​​тук като „Алтернативни процедури за разрешаване на спорове“.

 

 1. Отказ от гаранции. Ние предоставяме нашата услуга такава, каквато е, и не даваме обещания или гаранции за тази услуга. Моля, прочетете внимателно този раздел; трябва да разберете какво да очаквате.

 

 1. Stumari предоставя Уебсайта и Услугата „такива, каквито са“, без никаква гаранция. Без да ограничава горепосоченото, Stumari изрично отказва всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови, по отношение на уебсайта и Услугата, включително, без ограничение, всяка гаранция за продаваемост, годност за определена цел, заглавие, сигурност, точност и неспазване.

 

 1. По-конкретно, Stumari не представя или гарантира, че информацията, която предоставяме или която се предоставя чрез Услугата, е точна, достоверна или вярна; че Услугата ще отговаря на вашите изисквания; че Услугата ще бъде достъпна по всяко конкретно време или място, че Услугата ще функционира непрекъснато или ще бъде сигурна; че всички дефекти или грешки ще бъдат коригирани; или че Услугата е без вируси или други вредни компоненти. Вие поемате пълна отговорност и риск от загуба в резултат на използването на информация, съдържание или други материали, получени от Услугата. Някои юрисдикции ограничават или не разрешават отказ от гаранция, така че тази разпоредба може да не се отнася за вас.

 

 1. Ограничение на отговорността. Ние не носим отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на услугата или произтичащи от настоящото споразумение. Моля, прочетете внимателно този раздел; тя ограничава нашите задължения към вас.

 

 1. До степента, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Stumari няма да ви носи отговорност за загуба на печалба, употреба или данни или за случайни, косвени, специални, последващи или примерни щети, независимо от възникнали, които са резултат от (i ) използването, разкриването или показването на генерираното от Вас съдържание; (ii) вашето използване или невъзможност да използвате Услугата; (iii) Услугата като цяло или софтуерът или системите, които предоставят Услугата на разположение; или (iv) всяко друго взаимодействие със Stumari или друг потребител на Услугата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност) или друга правна теория и независимо дали Stumari е информиран или не за възможността за такава вреда, и дори ако се установи, че средство за защита, посочено в настоящото споразумение, не е изпълнило основната си цел. Stumari няма да носи отговорност за неизправност или забавяне поради въпроси, които са извън нашия разумен контрол. Някои юрисдикции ограничават или не позволяват отказ от отговорност, така че тази разпоредба може да не се отнася за вас.

 

 1. Бенефициенти на трети страни. Потребителите-консултанти са предназначени за трети страни бенефициенти на този раздел от Условията за ползване. Всяка правна информация, предоставена в Услугата, е само за информационни цели. Stumari и всеки създател на Създадено от потребителите Съдържание, съдържащо правна информация, отхвърлят всички гаранции, изрични или подразбиращи се, законови или по друг начин, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, ненарушаване на правата на трети страни и годност за конкретна цел , в най-пълната степен, разрешена от закона. В никакъв случай Stumari или Консултант Потребител няма да носи отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, случайни и последващи щети, телесна повреда / неправомерна смърт, пропуснати печалби или щети в резултат на загубени данни или прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването на или невъзможност за използване на Услугата или генерираното от потребителите съдържание, независимо дали се основава на гаранция, договор, непозволено увреждане или друга правна теория и дали Stumari или участници в генерирано от потребителите съдържание се уведомяват за възможността за такива щети. Нито Stumari, нито сътрудниците на генерирано от потребителите съдържание не носят отговорност за каквато и да е телесна повреда, включително смърт, причинена от вашето използване или злоупотреба с услугата или генерираното от потребителите съдържание.

 

 1. Освобождаване и обезщетение.

 

 1. Вие се съгласявате да обезщетите и задържите безобидни Stumari от и срещу всякакви искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на Уебсайта и Услугата, включително, но не само, нарушаването на това Споразумение.

 

 1. Ако имате спор с един или повече Потребители, освобождавате Stumari от претенции, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид и характер, известни и непознати, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове. Ако сте жител на Калифорния, вие се отказвате от Гражданския кодекс на Калифорния §1542, който гласи: „Общото освобождаване не се разпростира върху вземанията, които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова полза по време на изпълнението на освобождаването, което ако известният от него трябва да е повлиял съществено на неговото уреждане с длъжника. "

 

 

 1. Промяна на условията за ползване. Stumari може да изменя това споразумение от време на време и по свое усмотрение. Ще предоставим на потребителите известие за съществени промени в настоящото споразумение (i), като изпратим известие до основния имейл адрес, посочен във вашия акаунт, което ще влезе в сила веднага след изпращането на този имейл и / или (ii) чрез нашия уебсайт поне 30 дни преди влизането в сила на промяната чрез публикуване на известие на нашата начална страница. Нематериалните промени в настоящото споразумение влизат в сила незабавно. Препоръчваме на посетителите често да проверяват тази страница за промени в настоящото споразумение. Продължаващото ви използване на Услугата след датата на влизане в сила на преработена версия на настоящото споразумение представлява вашето приемане на неговите условия.

 

 1. Разни, Това споразумение се контролира от закона на Калифорния. Вие и вие сами носите отговорност за всички задължения, които се съгласявате по този договор. Ако участваме в сливане или сме купени, можем да прехвърлим това Споразумение, стига вашите права да бъдат защитени. Можете да се съгласите с тези условия само ако сте в състояние да сключите обвързващ договор във вашата държава. Тези условия, включително нашата Политика за поверителност, са пълното споразумение между нас и не се прилагат други условия.

 

 1. Приложимо право. Освен доколкото приложимото законодателство предвижда друго, настоящото Споразумение между вас и Stumari и всеки достъп до или използването на уебсайта или Услугата се уреждат от федералните закони на Съединените американски щати и законите на щата Калифорния, без да се зачитат на разпоредби за конфликт на права. Вие и Стумари се съгласявате да се подчините на изключителната юрисдикция и място на съдилищата, разположени в град и окръг Сан Франциско, Калифорния, с изключение на предвиденото по-долу в настоящото споразумение.

 

 1. Делимост. Ако някоя част от настоящото споразумение бъде обявена за недействителна или неприложима, тази част от споразумението се тълкува като отражение на първоначалното намерение на страните. Останалите порции ще останат с пълна сила и ефект. Всяко неуспех от страна на Stumari да наложи някоя от разпоредбите на настоящото споразумение няма да се счита за отказ от правото ни да прилагаме такава разпоредба. Нашите права съгласно настоящото споразумение ще оцелеят при всяко прекратяване на настоящото споразумение.

 

 1. Ограничаване на срока на действие. Вие се съгласявате, че всяка причина за действие, свързана или произтичаща от връзката ви със Stumari, трябва да започне в рамките на ЕДНА година след настъпване на причината за действие. В противен случай подобна причина за действие е трайно забранена.

 

 1. Арбитраж. Ако възникне спор между вас и Стумари, бихме искали да ви предоставим неутрално и рентабилно средство за бързо разрешаване на спора. Следователно, за всяка претенция (с изключение на искове за обезщетение или справедливо обезщетение или искове относно правата върху интелектуална собственост) съгласно настоящото споразумение, всяка от страните може да избере да разреши всеки спор, възникнал по настоящото споразумение, чрез обвързващ арбитраж, основан на неявяване. Страната, която избира арбитраж, трябва да го инициира чрез установен доставчик на алтернативно разрешаване на спорове („ADR“), взаимно съгласуван от страните. Доставчикът на АРС и страните трябва да спазват следните правила: (а) арбитражът ще се проведе по избор на страната, която иска облекчение, по телефона, онлайн или въз основа единствено на писмени изявления; б) арбитражът няма да включва лични изяви на страните или свидетелите, освен ако не е уговорено друго взаимно от страните; и (в) всяко решение по решението, постановено от арбитъра, може да бъде вписано във всеки компетентен съд.

 

 1. Non-прехвърляемостта. Stumari може да възложи или делегира настоящите Условия за ползване и / или Политиката за поверителност на Stumari, изцяло или частично, на всяко лице или образувание по всяко време със или без вашето съгласие. Нямате право да възлагате или делегирате правата или задълженията по Условията за ползване или Политиката за поверителност без предварително писмено съгласие на Stumari и всяко неправомерно възлагане и делегиране от вас е невалидно.

 

 1. Заглавия на раздели и резюмета, които не са обвързващи. В рамките на настоящото споразумение всеки раздел включва заглавия и кратки резюмета на следните условия. Тези заглавия на раздели и кратки резюмета не са правно обвързващи.

 

 1. Пълно споразумение. Тези Условия за ползване, заедно с Политиката за поверителност на https://www.Stumari.com/privacypolicy, представляват пълната и изключителна декларация на споразумението между вас и Stumari. Настоящото споразумение замества всяко предложение или предварително споразумение устно или писмено, както и всякакви други съобщения между вас и Stumari във връзка с предмета на настоящото споразумение. Настоящото споразумение може да бъде променено само с писмено изменение, подписано от упълномощен изпълнителен орган на Stumari, или чрез публикуване от преработена версия от Stumari.

 

 1. Разрешение за сключване на договор. Вие представлявате и гарантирате, че ако сте физическо лице, сте на пълнолетие, за да сключите обвързващ договор; или че ако се регистрирате от името на дадено образувание, вие сте упълномощени да влизате и обвързвате субекта с тези Условия за ползване и да се регистрирате за Услугата.

 

Вие потвърждавате, че сте прочели тези Условия за ползване, разбирате Общите условия и ще бъдете обвързани от тези общи условия.

 

Новини от индустрията на канабиса

Новини от индустрията на канабиса

Абонирайте се и получете най-новото за индустрията на канабис. Включва ексклузивно съдържание, споделено само с абонати.

Абонирахте се успешно!

Споделя това